Paginacija

Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Dajana Pranjić
Cilj rada je ocijeniti stanje i dinamiku promjena izvoza hrvatske prehrambene industrije u uvjetima liberalizacije i otvorenosti tržišta. Referentno razdoblje je od 2012. do 2015. godine. Dodatno je istražen udio prihoda na inozemnim tržištima u ukupnim prihodima od prodaje vodećih prehrambenih kompanija kao i problemi s kojima se sudionici prehrambenog sektora suočavaju prilikom izlaska na strano tržište. Ciljevi rada ostvareni su izračunom standardnih pokazatelja međunarodne...
Značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba
Značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba
Tajana Škorak
U posljednje vrijeme u svijetu se sve više pažnje posvećuje značajkama tala u urbanim prostorima zbog velikog rizika od antropogenog onečišćenja, a koje može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi. Povezano s navedenim, osnovni cilj ovog rada bio je prikazati značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba i predložiti smjernice za razvrstavanje tala u urbanim područjima RH, zbog čega su u radu prikazane strukture klasifikacija takvih tala u nekim državama srednje Europe. Na...
Značajnost nalaza bakterije Vibrio spp. u hrani
Značajnost nalaza bakterije Vibrio spp. u hrani
Katarina Patron
Bakterije roda Vibrio spp. su sveprisutne patogene bakterije koje se nalaze u morskom okruženju, najčešće u slanim vodama za vrijeme toplijih temperatura. Uzročnici su brojnih teških zaraznih bolesti kod ljudi, ali i kod riba i morskih plodova. Ponajprije se zaraza javlja kod ljudi prilikom kozumacije gotovih jela, nedovoljno kuhanih jela ili unakrsnom kontaminacijom prilikom kuhanja. Vibrioza je bolest koja se javlja kod riba i morskih plodova.
Značenje nalaza bakterije Staphylococcus aureus u sirevima domaće proizvodnje
Značenje nalaza bakterije Staphylococcus aureus u sirevima domaće proizvodnje
Željka Grubješić
U radu su prikazani literaturni podaci koji govore o nalazu bakterije Staphylococcus aureus u svježim i kuhanim sirevima iz domaće proizvodnje. Koagulaza-pozitivni sojevi S. aureus produciraju enterotoksine, te njihovo unošenje u organizam izaziva stafilokokno otrovanje. Stoga je ključno da svježi i kuhani sirevi budu mikrobiološki ispravni u vrijeme konzumacije. Njihova mikrobiološka i zdravstvena ispravnost ovisi o brojnim čimbenicima, prije svega o zdravlju vimena životinje,...
Čimbenici funkcionalnog razvoja buraga u teladi
Čimbenici funkcionalnog razvoja buraga u teladi
Valentina Turek
Specifičnost probavnog sustava preživača očituje se građi probavnog sustava odnosno postojanja predželudaca od kojih je najvažniji burag. Ključni čimbenik za pravilan rast i razvoj teleta je poznavanje anatomije i fiziologije probavnog sustava preživača, način i vrsta hranidbe prilagođena uzrastu teleta te tehnologija uzgoja. Tele se rađa kao nefunkcionalni preživač sa dobro razvijenim sirištem. Ključni korak za razvoj je unos dovoljne količine kolostruma kojom tele...
Čimbenici koji utječu na kinetiku probavljivosti škroba kukuruza
Čimbenici koji utječu na kinetiku probavljivosti škroba kukuruza
Doris Vlajsović
Kukuruz je najčešća žitarica koja se koristi u hranidbi monogastričnih životinja (svinja i peradi) te visokoproizvodnih preživača. Škrobasta je kultura koja pripada skupini koncentratnih krmiva. Udio škroba u različitim hibridima kreće se između 70 i 75%. Škrob je skladišni polisaharid upakiran u granulama a nalazi se u endospermu. Škrob se prema brzini probavljivosti dijeli na brzoprobavljivi, sporoprobavljivi te rezistentni škrob. Provedena su brojna istraživanja koja...
Čimbenici konzumacije sushija u Hrvatskoj – primjena teorije planiranog ponašanja
Čimbenici konzumacije sushija u Hrvatskoj – primjena teorije planiranog ponašanja
Maja Šimanović
Cilj ovog istraživanja je utvrditi važnost čimbenika konzumacije sushija u Hrvatskoj koristeći teoriju planiranog ponašanja (TPB) kao konceptualni okvir kroz komponente stava, subjektivne norme i percipirane bihevioralne kontrole te utvrditi uspješnost predviđanja namjere konzumacije sushija na temelju stava, subjektivne norme i percipirane bihevioralne kontrole. Istraživanje je provedeno putem online anketne na uzorku od 626 sudionika. Statistička obrada podataka provela se...
Čimbenici kupnje ekološkog jogurta
Čimbenici kupnje ekološkog jogurta
Anamarija Pavlina
Tržište ekološke hrane je u stalnom porastu, pri čemu ekološki jogurt pripada u kategoriju mliječnih proizvoda koji su među najprodavanijim ekološkim proizvodima. Cilj ovog rada je ispitati ponašanje potrošača u kupnji i potrošnji ekološkog jogurta, te utvrditi uključenost potrošača u kupnju ekološkog jogurta, svijest o zdravlju, brigu o sigurnosti hrane i stavove o ekološkom jogurtu te motive za kupnju ekološkog jogurta. Provedeno je on-line anketno ispitivanje na uzorku...
Čimbenici kvalitete kozjeg mlijeka i sira ovisno o utvrđenom broju somatskih stanica
Čimbenici kvalitete kozjeg mlijeka i sira ovisno o utvrđenom broju somatskih stanica
Martina Jurišić
S obzirom na sve intenzivniji porast proizvodnje kozjeg mlijeka, velika pozornost se pridaje ukupnoj kvaliteti, koja podrazumijeva i higijensku kvalitetu mlijeka procijenjenu na osnovu broja somatskih stanica. Cilj rada bio je opisati čimbenike koji utječu na povećani broj somatskih stanica, te njihov utjecaj na kvalitetu kozjeg mlijeka i sira. U koza broj somatskih stanica nije definiran zbog apokrinog načina sekrecije mlijeka. Najvažniji infektivni čimbenici povećanog broja...
Čimbenici plodnosti banijske šare svinje
Čimbenici plodnosti banijske šare svinje
Ivan Torček
Cilj rada je bio proučiti i utvrditi čimbenike plodnosti banijske šare svinje (sezona pripusta, utjecaj gospodarstva, redni broj prasenja i nerasta). Istraživanje je provedeno na 298 zapisa o prasenju krmača banijske šare svinje prikupljenih na 136 životinja u razdoblju od 2014 do lipnja 2019. godine na više gospodarstava u području Banovine i okolice. Statističkom analizom utvrđen je statistički značajan utjecaj sezone prasenja, gospodarstva, te rednog broja prasenja, dok...
Čimbenici plodnosti crne slavonske svinje
Čimbenici plodnosti crne slavonske svinje
Ivana Obad
Crna slavonska pasmina svinja najčešće se drži na obiteljskim gospodarstvima, koja imaju različite uvjete držanja. Utjecaji okoliša na plodnost izraženiji su nego u intenzivnim sustavima. Cilj rada je bio utvrditi i analizirati čimbenike koji utječu na plodnost ove pasmine. Analizirano je 10 233 zapisa o plodnosti krmača crne slavonske svinje prikupljenih na 3 191 životinji iz razdoblja od 2000. do 2015. godine. Konačan set podataka za analizu čimbenika na veličinu legla...
Štete na domaćim životinjama od vuka na području Sisačko-moslavačke županije
Štete na domaćim životinjama od vuka na području Sisačko-moslavačke županije
Erna Bilandžić
Jedan od najvećih razloga ugroženosti sivog vuka je neprihvaćanje od strane lokalne zajednice, uglavnom zbog šteta na domaćim životinjama. Porast šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji izaziva otpor stočara prema povratku vuka na ove prostore što može dovesti do nezakonitog ubijanja vukova. Obradom podataka o napadima na stoku prepoznata su kritična područja napada i ustanovljene su okolnosti napada. Obrađeno je ukupno 65 prijavljenih napada u periodu od 2008. do 2015. godine....

Paginacija