Pages

Značaj i primjena kvasaca u mikrobnoj biotehnologiji
Značaj i primjena kvasaca u mikrobnoj biotehnologiji
Maja Miljković
Kvasci su eukariotski mikroorganizmi koje čovječanstvo upotrebljava tisućama godina. Imaju široku i temeljnu primjenu u poljoprivrednim, prehrambenim, znanstvenim i medicinskim disciplinama. Tradicionalna primjena kvasaca povezana je s razvojem mnogih fermentiranih prehrambenih proizvoda kao što su pivo, vino, pekarski proizvodi, sir i mesne prerađevine. Međutim, razvojem genetičkog inženjerstva, a time i moderne biotehnologije njihova primjena sve je značajnija i u ostalim...
Značaj i uloga bakterije Escherichia coli u biotehnologiji
Značaj i uloga bakterije Escherichia coli u biotehnologiji
Maja Mlinar
Biotehnologija, po definiciji, grana je znanosti koja se bavi primjenom organizama, njihovih dijelova ili metaboličkih produkta i/ili procesa u tehnološkim procedurama za proizvodnju ciljanih supstanci: molekula, ćelija, tkiva i organizama. Ključnu ulogu u biotehnologiji imaju mikroorganizmi, osobito Escherichia coli kao model organizam, čija građa i struktura su dobro istražene i opisane, jedan je od najčešće korištenih organizama u biotehnološkim procesima. Koristi ove...
Značaj i uloga mineralnih elemenata u mlijeku i mliječnim proizvodima
Značaj i uloga mineralnih elemenata u mlijeku i mliječnim proizvodima
Marina Kajdić Kljajić
U mlijeku je identificirano oko 40 različitih mineralnih elemenata, koji se dijele na makroelemente i mikroelemente. Makroelementi u mlijeku (kalcij, fosfor, magnezij, natrij, kalij, klor i sumpor) nalaze se u obliku anorganskih ili organskih soli. Za razliku od makroelemenata, mikroelemenata u mlijeku ima brojčano više. U njih ubrajamo cink, brom, selen, aluminij, željezo, bakar, fluor, molibden i druge. Većina mikroelemenata prisutna je u tragovima ili samo kvalitativno dokazana poput...
Značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima
Značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima
Dragana Pintar
U radu je prikazan značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima. Mlijeko i mliječni proizvodi sadrže relativno velike količine vitamina koji imaju značajnu ulogu za rast i razvoj organizma kao i za odvijanje određenih funkcija. Samo dvije šalice mlijeka dnevno, dovoljne su za dnevno preporučenu količinu vitamina B12 i ujedno osiguravaju unos sasvim dovoljne količine vitamina A, B1 i B2 . S druge strane mlijeko je siromašno vitaminima D, E i C. Koncentracija...
Značaj mikoriznih asocijacija u voćarskoj proizvodnji
Značaj mikoriznih asocijacija u voćarskoj proizvodnji
Andrea Cimprić
Mikorize su simbiozne asocijacije između gljiva i korjena viših biljaka. U ovom preglednom radu detaljno je obrađeno na koji način ovi mikroorganizmi tla mogu unaprijediti voćarsku proizvodnju. Obzirom na rastuće zahtjeve u ekološkoj proizvodnji voća i regulativi prisutnoj u upotrebi sredstava za zaštitu, postoje utemeljene naznake da bi mikorizacija mogla biti korisna mjera u ekološki prihvatljivoj zaštiti bilja. Mikorizne gljive povećavaju biljnu otpornost na biotske...
Značaj mikovirusa u poljoprivredi
Značaj mikovirusa u poljoprivredi
Laura Košćak
Prvo otkriće mikovirusa zabilježeno je 1962. godine, a izolirao ga je engleski virolog Hollings. U posljednjih pedesetak godina interes za poznavanjem mikovirusa raste. Do danas je poznato da su mikovirusi prisutni u svim taksonomskim skupinama gljiva. Prisutnost mikovirusa u domaćinu može dovesti do smanjenja virulentnosti te utjecati na promjene fenotipa, ali je ipak u nekim slučajevima zaraza mikovirusima latentna. Životni ciklus mikovirusa odvija se u citoplazmi stanice domaćina....
Značaj nutrigenomike u razvoju metaboličkih poremećaja
Značaj nutrigenomike u razvoju metaboličkih poremećaja
Ana-Marija Križanac
Danas se smatra da je veliki broj metaboličkih bolesti uvjetovan genetskom strukturom organizma. Pri tome ključnu ulogu ima interakcija gena i hranjivih tvari koje moduliraju njihovu ekspresiju. Stoga se sve veći značaj pridaje prevenciji i smanjenju rizika, a kao pomoć pri liječenju navedenih bolesti primjenjuju se metode individualizirane prehrane, te sastavljanje vodiča i preporuka za konzumaciju hrane temeljenih na cjelokupnom genetskom profilu jedinke. U animalnoj proizvodnji...
Značaj primjene askomicetne gljive Trichoderma harzianum u poljoprivredi
Značaj primjene askomicetne gljive Trichoderma harzianum u poljoprivredi
Patricija Petrinić
Kroz godine neprestanog korištenja kemijskih sredstava u zaštiti bilja, došlo je do ozbiljnog zagađenja tla i nepovoljnih utjecaja na okoliša te se kemijska sredstva sve više zamjenjuju različitim načinima biološkog suzbijanja, a između ostalog i primjenom bioloških pripravaka. Bio-fungicidi na osnovu Trichoderma vrsti dominantni su na svjetskom tržištu s udjelom od 60 % i danas broje oko 250 bio-pripravaka. Prvi bio-pripravak na osnovu Trichoderma vrste bio je Trichodex na...
Značaj selekcije kvasaca u biotehnologiji vina
Značaj selekcije kvasaca u biotehnologiji vina
Lucija Batistić
Kvasci su nositelji alkoholne fermentacije te su kao takvi neophodni mikroorganizmi u proizvodnji vina, ali i ostalih alkoholnih pića. Prvenstveno omogućuju pretvorbu mošta u vino, odnosno šećera u alkohol. Njihov doprinos očituje se i u stvaranju kemijskih spojeva tijekom fermentacije koji pridonose okusu i aromi vina. S obzirom na metabolička svojstva pojedinog roda i vrste, kvasci se razlikuju u provedbi alkoholne fermentacije zbog čega njihova selekcija ima sve veći značaj. Oni...
Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Dajana Pranjić
Cilj rada je ocijeniti stanje i dinamiku promjena izvoza hrvatske prehrambene industrije u uvjetima liberalizacije i otvorenosti tržišta. Referentno razdoblje je od 2012. do 2015. godine. Dodatno je istražen udio prihoda na inozemnim tržištima u ukupnim prihodima od prodaje vodećih prehrambenih kompanija kao i problemi s kojima se sudionici prehrambenog sektora suočavaju prilikom izlaska na strano tržište. Ciljevi rada ostvareni su izračunom standardnih pokazatelja međunarodne...
Značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba
Značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba
Tajana Škorak
U posljednje vrijeme u svijetu se sve više pažnje posvećuje značajkama tala u urbanim prostorima zbog velikog rizika od antropogenog onečišćenja, a koje može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi. Povezano s navedenim, osnovni cilj ovog rada bio je prikazati značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba i predložiti smjernice za razvrstavanje tala u urbanim područjima RH, zbog čega su u radu prikazane strukture klasifikacija takvih tala u nekim državama srednje Europe. Na...
Značajne bakterioze i viroze lijeske (Corylus avellana L.)
Značajne bakterioze i viroze lijeske (Corylus avellana L.)
Ivana Matijević
Lijeska je zbog vrijednosti svog ploda u prehrambeno-prerađivačkoj i kozmetičkoj industriji sve traženija. U Republici Hrvatskoj sve se više uzgaja te je prema zastupljenosti na površinama na četvrtom mjestu. Za uspješan uzgoj lijeske potrebno je zadovoljiti agroekološke uvjete koje ona zahtijeva. Uspješnost proizvodnje ovisi između ostalog i o zaštiti od bolesti. Najznačajnije bolesti lijeske su bakteriozni palež kojeg uzrokuje bakterija Xanthomonas arboricola pv. corylina,...

Pages