Pages

Ulov po jedinici napora na ribolovnom području rijeke Kupe od 2008. do 2017. godine
Ulov po jedinici napora na ribolovnom području rijeke Kupe od 2008. do 2017. godine
Petra Sabo
Cilj istraživanja je bio, uz pomoć podataka o ulovu ribiča, analizirati slatkovodne riblje zajednice, izračunati CPUE te usporediti i interpretirati rezultate ulova važnijih vrsta riba u sportskom ribolovu na ribolovnom području "Kupa" kroz razdoblje od 2009. do 2017. godine. Prosječan broj ribiča na rijeci Kupi u razdoblju od 2008. do 2017. godine je iznosio prosječno 2041 do 2719 ribiča godišnje; a ukupan ulov se kretao od 64591,40 do 19994,10 kg godišnje. Najzastupljenije...
Unaprjeđenje poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa proizvodnjom konzumnih jaja
Unaprjeđenje poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa proizvodnjom konzumnih jaja
Ema Kolarek
U Hrvatskoj obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) drže 30% proizvodnje jaja, a poduzeća drže 70% proizvodnje. Ukoliko žele ostati konkuretni, OPG-i moraju pratiti trendove, a uz povećanu potražnju tu su i sve veći zahtjevi kupaca za kvalitetom jaja,pa je nužna modernizacija i povećanje kapaciteta proizvodnje konzumnih jaja OPG-a. Zajednička poljoprivredna politika nudi niz mjera i programa kojima je cilj postizanje konkurentne i održive poljoprivrede koja je ekonomski...
Unaprjeđenje sustava prikupljanja i oporabe otpadnih jestivih ulja u Hrvatskoj
Unaprjeđenje sustava prikupljanja i oporabe otpadnih jestivih ulja u Hrvatskoj
Petra Kantoci
Otpadno jestivo ulje je prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06) svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti, u industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim sličnim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno. Nastaje kao nusprodukt proizvodnje pržene hrane. Prednost otpadnog jestivog ulja je mogućnost njegove ponovne upotrebe (oporabe otpadnog ulja) jer se na taj način staro otpadno ulje, koje...
Uporaba e-marketinga u ruralnom turizmu u Hrvatskoj
Uporaba e-marketinga u ruralnom turizmu u Hrvatskoj
Renata Labaš
Razvoj novih tehnologija, posebice interneta, otvorio je brojne nove mogućnosti u području marketinga. U turizmu, kao jednoj od globalno najznačajnijih gospodarskih grana, internet danas zauzima veliku i značajnu ulogu, posebice u segmentu promocije i prodaje. E-marketing termin je novog doba koji daje novu dimenziju klasičnim marketinškim aktivnostima, kao što su istraživanje tržišta, analiziranje ponašanja potrošača, komunikacija i informiranje i sl. U ovom radu ispituje se na...
Uporaba plastičnih vrećica pri kupnji hrane - anketa potrošača
Uporaba plastičnih vrećica pri kupnji hrane - anketa potrošača
Tea Lukinić
Plastika je materijal bez kojeg je danas gotovo nemoguće zamisliti život. Najraširenija je jednokratna plastika (plastične boce, slamke, štapići za uši), plastična ambalaža za prehrambene proizvode te plastične vrećice. Veliki ekološki problem predstavlja neadekvatno zbrinjavanje otpada i razlaganje plastike u manje komadiće – mikroplastiku koju možemo pronaći svugdje u okolišu kao i ljudskom i životinjskom organizmu. Kako bi smanjili količinu plastičnog otpada neke su...
Uporabna vrijednost facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.) u poljoprivrednoj proizvodnji
Uporabna vrijednost facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.) u poljoprivrednoj proizvodnji
Mateja Palčić
U ovom diplomskom radu prikazati će se mnogobrojne uporabne vrijednost facelije kao kulture, ali i opisati njene morfološke, biološke, ekološke i druge značajke na temelju podataka iz literature. Facelija je jednogodišnja biljna vrsta koja je zapažena kao korovna vrsta, ali se zbog svojih korisnih svojstava sve više uzgaja kao kulturna vrsta. Ubraja se među najznačajnije medonosne vrste i važan je izvor nektara i polena. Uzgaja se za zelenu gnojidbu radi poboljšavanja...
Uporabna vrijednost samoniklog bilja otoka Hvara
Uporabna vrijednost samoniklog bilja otoka Hvara
Kristina Lazaneo
Bogatstvo flore otoka Hvara te brojna botanička istraživanja tijekom povijesti, bili su dobar temelj za provođenje ovog florističkog istraživanja. Tijekom travnja, svibnja i kolovoza 2017. godine na šest lokacija u središnjem dijelu otoka Hvara, sakupljane su, herbarizirane, fotodokumentirane i determinirane samonikle biljke. Zabilježeno je 209 biljnih svojti. Taksonomska analiza samoniklih biljnih vrsta pokazuje dominaciju vrsta iz porodica Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae i Poaceae....
Upotreba biomase invazivne biljne vrste amorfe (Amorpha fruticosa L.) u proizvodnji energije
Upotreba biomase invazivne biljne vrste amorfe (Amorpha fruticosa L.) u proizvodnji energije
Terezija Međugorac
Na globalnoj razini potrošnja enegije znatno se povećala, što uključuje i povećanje korištenja fosilnih goriva. Stoga je potrebno preusmjeriti globalno razmišljanje na način da se fosilna goriva zamjene alternativnim odnosno obnovljivim, ekološkim i učinkovitim izvorima energije. Na godišnjoj razini stvaraju se velike količine biomase, stoga bi energija iz biomase donijela gospodarske prednosti kao što su smanjenje emisija stakleničkih plinova, zaštita tla, otvaranje ...
Upotreba mikrosatelitskih DNA markera za identifikaciju sorata višnje (Prunus cerasus)
Upotreba mikrosatelitskih DNA markera za identifikaciju sorata višnje (Prunus cerasus)
Dora Karamatić
U Hrvatskoj se višnja uzgaja u dva proizvodna područja: u sjevernom kontinentalnom i u sredozemnom dijelu. Postoje mnogobrojne sorte višanja, ali samo najbolje i najkvalitetnije su zadržane u proizvodnji. Problem identifikacije mnogobrojnih sorata je da često pojedine sorte imaju više naziva (sinonima), a često se događa i da se istim imenom naziva više različith genotipova (homonima). Do unazad dvadesetak godina, identifikacija se vršila promatranjem morfoloških i fizioloških...
Upotreba, kontrola i načini smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima
Upotreba, kontrola i načini smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima
Danijela Kostelac
Cilj ovog diplomskog rada bio je opisati upotrebu, kontrolu i načine smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima. Nitrati i nitriti svrstani su u skupinu konzervansa, ali je njihova uloga u mesu i mesnim proizvodima višestruka i dodatno se ističe utjecaj na boju trajnih i toplinski obrađenih proizvoda, antioksidativno djelovanje, očuvanje arome i utjecaj na smanjenje aktiviteta vode. Nitrati i nitriti su najčešće dodani u kombinaciji s kuhinjskom soli...
Upoznatost i stavovi potrošača i proizvođača meda o oznaci  "Med hrvatskih pčelinjaka"
Upoznatost i stavovi potrošača i proizvođača meda o oznaci "Med hrvatskih pčelinjaka"
Tea Perlić
Cilj istraživanja je utvrditi upoznatost potrošača i proizvođača meda o oznaci „Med hrvatskih pčelinjaka“. Također, istraživanjem se utvrdilo i ponašanje potrošača meda, te važnost pojedinih obilježja pri kupnji i konzumaciji meda. Najviše potrošača kupuje med nekoliko puta godišnje, i to med od amorfe, cvjetni med i med od bagrema. Većina potrošača kupuje med izravno od proizvođača. Pri kupnji potrošači najviše pažnje posvećuju okusu i teksturi, a od vanjskih...
Upravljanje cjenovnim rizikom žitarica na robnim burzama
Upravljanje cjenovnim rizikom žitarica na robnim burzama
Hrvoje Lončar
Poljoprivrednici se suočavaju s brojnim rizicima u svom poslovanju, a jedan od glavnih je cjenovni rizik. Komparativnom metodom i analizom rizika cijena žitarica na razinama Republike Hrvatske, Europske unije i svijeta, uočava se varijabilnost cijena. Hedging je jedan od mogućih instrumenata za upravljanje cjenovnim rizikom. Ubraja se u strategije za transfer rizika i uključuje primjenu izvedenica na robnim burzama, u svrhu zaštite od promjena cijena. Cilj rada je simulirati učinke...

Pages