master's thesis
Optimizacija proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu primjenom linearnog programiranja

Anja Hižak (2017)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Management and Rural Entrepreneurship