Pages

Aditivi u proizvodnji mesnih proizvoda
Aditivi u proizvodnji mesnih proizvoda
Karlo Vukošić
U proizvodnji mesnih proizvoda uobičajeno se koriste dodatna sredstva ili aditivi koji se dodaju proizvodima radi poboljšanja održivosti i biološke vrijednosti, boljeg izgleda, okusa i mirisa, te radi unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje. S obzirom na vrstu proizvoda i djelovanje aditiva koriste se različita sredstva, među kojima su najčešće soli za salamurenje, šećeri, fosfati, antioksidansi, zgušnjivači, bojila, mononatrijev glutamat, askorbinska kiselina i njezine...
Adsorpcijski kompleks rigolanog tla iz pseudogleja u ovisnosti o reljefnoj poziciji i zatravljenosti
Adsorpcijski kompleks rigolanog tla iz pseudogleja u ovisnosti o reljefnoj poziciji i zatravljenosti
Adelisa Smajić
Ciljevi ovog istraživanja bili su odrediti parametre adsorpcijskog kompleksa tla (AK), te sadržaj humusa i gline u rigolanom tlu iz pseudogleja na različitim reljefnim pozicijama, unutar i između redova vinograda, na lokaciji u Zagrebu. Istraživanje je provedeno na 18 kompozitnih uzoraka tla (0-30 cm). Sadržaj gline u tlu pokazao je smanjenje od vrha prema dnu padine u nizu 21,53 % > 18,20 % > 17,17 % unutar reda, kao i u međurednom razmaku 20,70% > 18,03% > 17,07%. Utvrđene...
Aeroponski uzgoj sjemenskog krumpira
Aeroponski uzgoj sjemenskog krumpira
Leopold Prlić
Kvaliteta sjemenskog materijala često je jedan od glavnih ograničavajućih faktora prinosa kod proizvodnje krumpira. Za modernu proizvodnju zdrav sjemenski krumpir, oslobođen od virusa, predstavlja imperativ koji često nije zadovoljen. Prošlo je gotovo pola stoljeća otkada su in vitro gomolji („mikro-gomolji“) prvi puta opisani kod krumpira, ali njihovo usvajanje u proizvodnji sjemena (sjemenskog krumpira) nije globalno istraženo, prihvaćeno i primijenjeno. Korištenje...
Agroekološki uvjeti uzgoja industrijske konoplje u Republici Hrvatskoj
Agroekološki uvjeti uzgoja industrijske konoplje u Republici Hrvatskoj
Mario Parić
Ovim radom želi se utvrditi i analizirati agroekološke uvijete uzgoja industrijske konoplje u Republici Hrvatskoj na primjeru dva OPG-a (Biljevec kod Varaždina i Unčani kod Dvora na Uni) s ciljem utvrđivanja utjecaja različitih klimatskih i pedoloških prilika na visinu prinosa sjemena kao i ostalih komponenata prinosa konoplje. Klimatske prilike su analizirane temeljem višegodišnjih podataka DHMZ-a o oborinama, temperaturi, insolaciji, brzini vjetra i relativnoj vlazi zraka....
Agronomska i gospodarska evaluacija nekih stolnih sorata loze visoke otpornosti na gljivične bolesti
Agronomska i gospodarska evaluacija nekih stolnih sorata loze visoke otpornosti na gljivične bolesti
Matija Poslončec
Od 2014. godine bilježi se nagli porast u proizvodnji stolnih sorata grožđa. Hibridizacijom su stvorene nove sorte stolnog grožđa otporne na gljivične bolesti te na niske zimske temperature, u posljednje vrijeme poželjna agronomska i gospodarska svojstva. Cilj ovog istraživanja bio je opisati glavna agronomska i gospodarska svojstva stolnih sorata `Monarh bijeli`, `Blagovijest`, `Arkadia` i `Viking` posađenih na VVP Jazbina u periodu od 2016. do 2018. godine. Navedene su sorte...
Agronomska i gospodarska svojstva modernih sorata ozime pšenice u demonstracijskim pokusima u Međimurju
Agronomska i gospodarska svojstva modernih sorata ozime pšenice u demonstracijskim pokusima u Međimurju
Jurica Krznar
Oplemenjivanjem pšenice (Triticum aestivum L.) dobivene su moderne sorte visokog prinosa zrna i drugih poboljšanih svojstava. Poznavanje agronomskih i gospodarskih svojstava je osnovni kriterij za izbor odgovarajuće sorte za proizvodnju. Domaćim proizvoĎačima je na tržištu dostupno jako puno sorata ozime pšenice, dok je istovremeno relativno malo podataka o njihovim najvažnijim proizvodnim svojstvima u različitim zemljišno-klimatskim uvjetima Hrvatske. Stoga je glavni cilj rada...
Agronomska i gospodarska svojstva pivarskog ječma u ozimom i jarom roku sjetve
Agronomska i gospodarska svojstva pivarskog ječma u ozimom i jarom roku sjetve
Borna Kadoić
U proizvodnji pivarskog ječma preporuča se kasna sjetva u jesen za ozime sorte i što ranija sjetva u proljeće za jare sorte kako bi se ostvarila optimalna kvaliteta zrna. Stoga je glavni cilj ovog istraživanja bio utvrditi utjecaj rokova sjetve u jesen i proljeće na najvažnija agronomska i gospodarska svojstva pivarskog ječma. Tretmani istraživanja bili su rokovi sjetve i to rani ozimi, kasni ozimi i jari rok. Poljska istraživanja provedena su tijekom jedne vegetacijske sezone...
Agronomska svojstva novih oplemenjivačkih linija soja
Agronomska svojstva novih oplemenjivačkih linija soja
Marina Jurić
Na Pokušalištu Agronomskog fakulteta u Zagrebu, tijekom 2016. godine provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja agronomskih svojstava novih oplemenjivačkih linija soje razvijenih na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Zavod za specijalnu proizvodnju bilja. U istraživanju je bilo deset novih genotipova soje različite duljine vegetacije, a mjerena su svojstva: masa biljke (g), visina biljke (cm), broj etaža po glavnoj stabljici, broj plodnih etaža po glavnoj stabljici, ukupan broj...
Agronomska svojstva soje u ovisnosti o gustoći sjetve i duljini vegetacije sorte
Agronomska svojstva soje u ovisnosti o gustoći sjetve i duljini vegetacije sorte
Martina Marosavljević
Na pokušalištu Agronomskog fakulteta u Zagrebu, tijekom 2018. godine, provedeno je istraživanje o utjecaju gustoće sjetve na prinos i komponente prinosa sorata soje različite duljine vegetacije. U istraživanju su bile tri sorte soje koje pripadaju različitim vegetacijskim skupinama: Zagrepčanka (veg. skupina I), Gabriela (00-0) i AFZG Ana (00) i tri gustoće sjetve: 50, 65 i 80 sjemenki/m2. Najveći prinos ostvarila je sorta Zagrepčanka (4037 kg ha-1), sorta Gabriela ostvarila...
Agronomska svojstva soje u ovisnosti o gustoći sklopa
Agronomska svojstva soje u ovisnosti o gustoći sklopa
Martina Dobrinjkić
Cilj istraživanja provedenog na pokušalištu Agronomskog fakulteta u Zagrebu tijekom 2013. godine bio je utvrditi optimalnu gustoću sklopa novih genotipova soje. U istraživanju su bila tri genotipa soje: sorte Ana i Gabriela te oplemenjivačka linija L910001 sijane u tri gustoće sklopa 50, 60 i 70 biljaka m2. Rezultati istraživanja pokazali su da je svaki od istraživanih genotipova različito reagirao na tri ispitivane gustoće sklopa, ali postignuti rezultati u većini svojstava nisu...
Agrotehničke metode sanacije klizišta na području općine Pokupsko
Agrotehničke metode sanacije klizišta na području općine Pokupsko
Valentina Stanojević
Na tradicionalno poljoprivrednom području općine Pokupsko zadnjih desetljeća velik je broj građevinskih parcela na području klizišta. U cilju zaštite ljudi i imovine prikupljeni su javno dostupni podaci, geomorfološki, pedološki i klimatski parametri u svrhu procjene potrebe sanacije/stabilizacije potencijalnog klizišta na mikrolokaciji Auguštanovec, u području Vukomeričkih gorica, općina Pokupsko. U nedostatku jedinstvene evidencije o pojavama klizišta i načinima sanacije,...
Agrotehničke mjere podizanja nasada šipka (Punica granatum L.)
Agrotehničke mjere podizanja nasada šipka (Punica granatum L.)
Stipan Pešić
Šipak je voćna vrsta koja se tradicionalno uzgaja na području Dalmacije. Raste na okućnicama i ne postoji značajnija intenzivna proizvodnja. Cilj ovog diplomskog rada je opisati agrotehničke mjere potrebne za podizanje nasada šipka. U radu su opisane sve potrebne agrotehničke mjere za pripremu zemljišta, izbor kvalitetnog certificiranog sadnog materijala te izbor sortimenta kao i postupak sadnje i postavljanja armature kao ključnih čimbenika profitabilne proizvodnje. Prikazani su...

Pages