Pages

Modifikacija biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i saliniteta tla
Modifikacija biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i saliniteta tla
Lana Filipović
Određivanje mobilnosti i biopristupačnosti metala u tlu predstavlja osnovu za procjenu rizika od njihovog potencijalnog uključivanja u hranidbeni lanac. Stoga je cilj rada bio definirati mehanizme kojima organska tvar (OT) i salinitet tla rezultiraju promjenama u mobilnosti i biopristupačnosti bakra (Cu) i kadmija (Cd) u tlu. Pretpostavljeno je da će povećanje OT i zaslanjenosti tla utjecati na mobilnost/biopristupačnost Cu i Cd te mikrobiološku dehidrogenaznu aktivnost (DHA) u...
Molecular dissection of inbreeding depression for semen quality traits in cattle
Molecular dissection of inbreeding depression for semen quality traits in cattle
Maja Ferenčaković
Runs Of Homozygosity (ROH) are a newly introduced approach for identifying inbreeding in diploid individuals. This approach is more reliable and available than pedigree data, but the lack of universal standards about ROH definition and identification introduces serious bias in ROH studies. In this thesis, ROH were analyzed in five cattle breeds (Brown Swiss, Fleckvieh, Norwegian Red, Pinzgauer and Tyrol Grey). The effects of SNP chip density and genotyping errors were tested on Brown...
Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini
Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini
Vinko Batinić
Budući oplemenjivački zahvati s ciljem poboljšanja proizvodnje ovčjeg mlijeka u BIH ovisiti će o kvaliteti procijene količine proizvedenog mlijeka, te kemijskog sastava mlijeka. Nužnost prelaska sa ručne na strojnu mužnju je najveći uzgojni izazov i predstavlja imperativ opstojnosti proizvodnje autohtonih sireva i opstanka mliječnog ovčarstva. Stoga, nužna procjena morfoloških osobitosti vimena dominantnih pasmina ovaca u BIH, značajno bi doprinijela u optimizaciji...
Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj
Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj
Katarina Lukšić
Divlja loza (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) je dvodomna drvenasta penjačica i srodnik kultivirane loze (Vitis vinifera subsp. vinifera L.) koja je uglavnom hermafroditna. Prirodna sylvestris staništa su relativno netaknute šume u neposrednoj blizini vode. Sylvestris i vinifera čine genetski i taksonomski kontinuum što otežava njihovu identifikaciju. Morfološka i genetska svojstva te gospodarski i oplemenjivački potencijal divlje loze istražuju se intenzivno od početka...
Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.)
Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.)
Nikola Tomljenović
Ciljevi ovog istraživanja su sljedeći: utvrditi razinu varijabilnosti unutar i između populacija divlje ruže iz različitih regija na osnovi morfoloških, pomoloških i genetih analiza; na tri generativna potomstva analizirati morfološku, pomološku i genetsku varijabilnost između i unutar potomstava. U ovom istraživanju, radi procjene morfološke, pomološke i genetske varijabilnosti, korišteno je 57 autohtonih primki - genotipova divlje ruže (Rosa spp.). Za dio istraživanja in...
PELUDNI SPEKTAR I ISPARLJIVI SPOJEVI U SADRŽAJU MEDNOG MJEHURA I MEDU OD METVICE (MENTHA SPP.)
PELUDNI SPEKTAR I ISPARLJIVI SPOJEVI U SADRŽAJU MEDNOG MJEHURA I MEDU OD METVICE (MENTHA SPP.)
Gordana Hegić
Bioraznolikost medonosnih biljnih vrsta iz različitih klimatsko-zemljopisnih područja Hrvatske pruža veliki potencijal za proizvodnju specifičnih vrsta meda. Međutim, peludni spektar, kao i kemijske značajke većine hrvatskih vrsta meda nedovoljno su poznati. U jednu od vrsta meda, koja nije sustavno istraživana, ubraja se i med od metvice (Mentha spp.). Stoga je cilj istraživanja bio utvrditi botaničko podrijetlo i profil isparljivih spojeva iz sadržaja mednog mjehura u...
Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)
Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)
Monika Vidak
U svijetu je grah (Phaseolus vulgaris L.) gospodarski najznačajnija i najraširenija vrsta iz roda Phaseolus te je navažnija zrnata mahunarka za izravnu ljudsku prehranu. U Hrvatskoj je ova kultura zapostavljena i hrvatski tradicijski kultivari graha su u opasnosti od genetske erozije uzrokovane složenim društveno-gospodarskim promjenama u ruralnim zajednicama. Kako bi se produbilo znanje o genetskoj i morfološkoj raznolikosti hrvatskih tradicijskih kultivara graha, napravljena je...
Pojavnost viroza u autohtonim kultivarima vinove loze u hercegovačkomu vinogorju
Pojavnost viroza u autohtonim kultivarima vinove loze u hercegovačkomu vinogorju
Ana Karačić
Vinova loza važna je kultura kojoj infektivne bolesti virusne prirode mogu drastično skratiti razdoblje eksploatacije. Najvažnija je strateška metoda u kontroli virusnih bolesti vinove loze preventiva i provodi se korištenjem certificirana sadnog materijala pri podizanju novih vinograda. Da bi se uspješno kontroliralo rasprostranjivanje viroza, neophodno je provođenje specifičnih i pouzdanih dijagnostičkih metoda: enzimski imunotest na čvrstoj fazi (ELISA) i reverzna...
Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane
Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane
Branka Ilakovac
Kako se globalna ljudska populacija kreće prema brojci od devet milijardi, nastavlja rasti pritisak za osiguranjem dovoljno hrane. Iako je poljoprivreda osnovni pokretač globalnih promjena u okolišu, svake godine propadne ili se baci jedna trećina globalne zalihe hrane. Samo u Europskoj uniji godišnje se gubi 90 milijuna tona hrane, pri čemu su kućanstva s 53% najveći pojedinačni sektor po proizvodnji otpada od hrane. Uvažavajući činjenicu da se dvije trećine te količine...
Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca
Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca
Valentino Držaić
U radu je istraživan utjecaj polimorfizama na lokusu 606 i lokusu 612 MTNR1A gena na sezonsku poliestričnost ovaca. Ciljevi predmetnog istraživanja bili su: 1) utvrditi frekvencije genotipova i alelnih varijanti MTNR1A gena na pozicijama 606 i 612 referentne sekvence U14109, 2) utvrditi prisutnost polimorfizama na istraživanoj sekvenci drugog egzona MTNR1A gena, 3) utvrditi utjecaj polimorfizama MTNR1A gena na sezonsku poliestričnost, dob ovaca pri prvom janjenju i dužinu...
Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive
Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive
Tvrtko Jelačić
Cilj istraživanja je bio utvrditi utjecaj sorte i primjene abrazivnog predtratmana na vrijeme sušenja, stabilnost biološki aktivnih spojeva, senzorska svojstva i nutritivni sastav suhe šljive u odnosu na konvencionalne predtretmane. Istraživanje je provedeno na plodovima triju sorti šljive ꞌBistricaꞌ, ꞌPresidentꞌ i ꞌTopend plusꞌ ubranim u pokusnom nasadu Zavoda za voćarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Donjoj Zelini. Nakon provedenih pomoloških...
Preduvjeti za povećanje konkurentnosti poljoprivrede Republike Hrvatske
Preduvjeti za povećanje konkurentnosti poljoprivrede Republike Hrvatske
Vladimir Levak
U svijetu je naglašen proces ekonomskih integracija i globalizacije, što nacionalne ekonomije potiče na jačanje izvozne konkurentnosti općenito, sektorski, odnosno kod pojedinačnih proizvoda. To je posebice značajno za relativno male ekonomije, kao što je Hrvatska, kod kojih je snažan utjecaj izvoza na gospodarski rast i razvoj. Poljoprivreda je, zbog svoje multifunkcionalnosti, jedan od „najzaštićenijih“ sektora i to posebice u Europi. Sustavi potpora i zaštite često...

Pages