Pages

Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Vladimir Brajković
Mitohondrijski genom dio je oksidativno fosforilacijskog metaboličkog puta koji je odgovoran za proizvodnju energije u organizmu. Utjecaj nasljeđivanja mitogenoma na proizvodna svojstva u stočarstvu rjeđe je proučavan. Tehnologijom određivanja nukleotidnih sljedova druge generacije, određeni su nukleotidni sljedovi 109 cijelih mitogenoma holstein pasmine goveda, koji predstavljaju 109 različitih rodova. Korištenjem Magellan softvera omogućeno je dodjeljivanje nukleotidnih...
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
Vesna Jurkić
Uzgoj vinove loze (Vitis vinifera L.) u Hrvatskoj ima dugu povijest i vrlo je važna gospodarska grana, stoga su i ova istraživanja provedena u cilju doprinosa spoznaji u kolikoj mjeri reakcija tla utječe na usvajanje i dinamiku kalija, kalcija i magnezija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta. Istraživanja su provedena u razdoblju 2009.-2011. godina na području Plešivičkog vinogorja. Temeljem preliminarnih istraživanja odabrane su dvije lokacije za postavljanje pokusa....
Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kakvoću bioulja i biougljena dobivenog pirolizom
Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kakvoću bioulja i biougljena dobivenog pirolizom
Mateja Grubor
Za proizvodnju biogoriva druge generacije koristi se lignocelulozna biomasa, uključujući ostatke nakon žetve iz biljne proizvodnje i biomase voćnjaka (orezana biomasa i jame). Najvažnija svojstva lignocelulozne biomase su vrlo dobra čvrstoća, zapaljivost, biorazgradivost i reaktivnost. Prednost biomase je što se mehaničkim, fizikalnim, toplinskim ili biološkim postupcima pretvara u čvrsta, tekuća ili plinovita biogoriva. Izbor postupka ovisi o vrsti, svojstvu i količini dostupne...
Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja
Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja
Ante Rako
Brački sir je punomasni, tvrdi ovčji sir te se kao i većina hrvatskih tradicijskih sireva proizvodi od sirovog ovčjeg mlijeka, o čijem sastavu i sposobnosti zgrušavanja u najvećoj mjeri ovisi i njegova kakvoća. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi: kemijski sastav, fizikalna svojstva i higijensku kvalitetu sirovog ovčjeg mlijeka, proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja te povezanost navedenih promjena sa sastavom mlijeka. Istraživanje je...
Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira
Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira
Siniša Matutinović
Lećevački sir je sir pastirske tradicije koji pripada skupini tvrdih dalmatinskih i primorskih sireva. U prošlosti se proizvodio na gospodarstvima lećevačkog kraja od punomasnog ovčjeg, kravljeg ili miješanog ovčjeg i kravljeg mlijeka, ovisno o dobu godine i sastavu stada. Danas se proizvodi od miješanog ovčjeg i kravljeg mlijeka. Cilj ovog rada je utvrditi utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolitičke promjene i promjene teksture lećevačkog sira...
Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača
Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača
Zrinko Dujmović
Selekcija svinja na veličinu legla u zadnjih dvadesetak godina pokazala se kao jedan od najvažnijih ekonomskih ciljeva u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji. To je dovelo do stvaranja linija visokoplodnih krmača. Sa nastankom krmača visoke plodnosti javio se problem nemogućnosti tih istih krmača da othrane svu oprasenu prasad. Najčešći razlozi proizlaze iz toga što u velikim leglima dolazi do smanjenja porodnih masa prasadi, kao i do veće varijabilnosti u porodnim masama, a broj...
Utvrđivanje fenolnog profila "Plavac mali" (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na kakvoću vina
Utvrđivanje fenolnog profila "Plavac mali" (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na kakvoću vina
Ana Mucalo
Senzorne karakteristike vina Plavca malog često uključuju negativna svojstva gorčine okusa i astrigentnosti nezrelih tanina što je dijelom posljedica pogrešnog roka berbe grožđa. S tehnološkog stajališta, sastav bobica u trenutku berbe od presudne je važnosti za proizvodnju visokokvalitetnih crnih vina. Tradicionalno odluka o berbi se donosi na temelju sadržaja šećera, ukupnih kiselina i pH-vrijednosti, a koji ukazuju samo na stupanj zrelosti pulpe (tehnološka zrelost),...
Učinak kombinacija topramezona i adjuvanata na vrste Abuthilon theophrasti Med., Ambrosia artemisiifolia L. i Amaranthus retroflexus L. u kukuruzu
Učinak kombinacija topramezona i adjuvanata na vrste Abuthilon theophrasti Med., Ambrosia artemisiifolia L. i Amaranthus retroflexus L. u kukuruzu
Matija Goršić
Suzbijanje korova u kukuruzu herbicidima redovita je mjera u tehnologiji proizvodnje kukuruza. Posljednjih godina sve značajnija je primjena herbicida nakon nicanja kukuruza i korova (post-emergence). Herbicidima koji imaju primjenu nakon nicanja kukuruza i korova dodaju se adjuvanti, odnosno sredstva koja poboljšavaju učinak herbicida na korove. Adjuvanti se dodaju herbicidima kako bi proširili spektar djelovanja herbicida ili smanjili dozaciju herbicida uz isti učinak na korove. Na...
Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.)
Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.)
Mara Bogović
Batat (Ipomoea batatas L.) je višegodišnja tropska vrsta iznimno velike nutritivne vrijednosti korijena i lista. Pripada u skupinu funkcionalne hrane zbog značajne količine specijaliziranih biljnih metabolita, antioksidativnih spojeva (vitamina, polifenola, karotenoida) i sadržaja esencijalnih minerala, dijetalnih vlakana, uz niski glikemijski indeks korijena. Sastav i koncentracija specijaliziranih biljnih metabolita su promjenjivi, zbog utjecaja genotipa, ekoloških uvjeta uzgoja...
Učinci gnojidbe dušikom i malčiranja na vegetativna, fiziološka i organoleptička svojstva te komponente prinosa lubenice (Citrullus lanatus L.)
Učinci gnojidbe dušikom i malčiranja na vegetativna, fiziološka i organoleptička svojstva te komponente prinosa lubenice (Citrullus lanatus L.)
Josipa Perković
Lubenica je važna poljoprivredna kultura, uzgaja se radi ploda peponisa, koji se iskorištava u tehnološkoj zrelosti, a konzumira najčešće svjež. Iako sadrži preko 90 % vode, plod je bogat nutritivnim i antioksidativnim spojevima. Lubenica je jednogodišnja termofilna kultura i visokih zahtjeva za količinom svjetla. Dušik je jedno od najznačajnijih i najzastupljenijih makrohraniva za formiranje prinosa i kvalitete plodovitog povrća. Intenzivna poljoprivredna praksa te...

Pages