Pages

Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom
Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom
Marina Brčić
Svaka sorta ili hibrid neke ratarske kulture ima različite zahtjeve prema ekološkim uvjetima i svojstvima tla, a zahtjeva i određene specifičnosti u tehnologiji proizvodnje. Unatoč poznatoj činjenici kako uljana repica za visoke prinose treba velike količine dušika koji je i najveći input, malo je znanstvenih istraživanja u nama dostupnoj literaturi koja proučavaju utjecaj gnojidbe dušikom na agronomska i energetska svojstva uljane repice. Nakon žetve uljane repice...
Alelopatski potencijal segetalnih i ruderalnih invazivnih alohtonih biljnih vrsta
Alelopatski potencijal segetalnih i ruderalnih invazivnih alohtonih biljnih vrsta
Nenad Novak
Na globalnoj razini, invazije alohtonih organizama predstavljaju drugu najveću prijetnju bioraznolikosti. Pretpostavka je da je visok alelopatski potencijal jedna od značajki koja pomaţe invazivnim biljnim vrstama u širenju na nova područja. Primjenom vodenih ekstrakata donor vrsta na test-vrste, u ovom radu dokazan je visok alelopatski potencijal osam invazivnih alohtonih biljnih vrsta iz šest različitih biljnih porodica: Abutilon theophrasti Med. - europski mračnjak...
Ampelografska evaluacija autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.)
Ampelografska evaluacija autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.)
Željko Andabaka
Dalmacija je područje bogato autohtonim sortama vinove loze, koje i danas čine značajan udio u sortimentu. Međutim, svega ih je nekoliko u širem uzgoju, a ostale su tek lokalno važne ili se nalaze u vrlo malom broju, kao prateće u mješovitim, uglavnom starijim nasadima. Cilj ovog istraživanja je provesti sveobuhvatnu ampelografsku evaluaciju na 43 autohtone dalmatinske sorte ex-situ, u dvije kolekcije (Split i Zagreb) te temeljem dobivenih rezultata procijeniti njihovu...
Analiza genetske strukture i srodstva hrvatskih autohtonih sorti vinove loze
Analiza genetske strukture i srodstva hrvatskih autohtonih sorti vinove loze
Maja Žulj Mihaljević
Način kako male vinogradarske zemlje mogu doskočiti uniformizaciji vinskog tržišta jest da trend univerzalnosti u vinogradarskoj proizvodnji mijenjaju u korist autohtonosti. O dosadašnjem uspjehu spašavanja i revitalizacije hrvatskog autohtonog sortimenta govori činjenica da sve više raste interes i potražnja za udomaćenim sortimentom, kako u potrošnji tako i u proizvodnji. Dokazivanje autohtonosti jedan je od bitnih poteza u brendiranju proizvoda. U idealnom slučaju, dokazi...
Biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje Neretve
Biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje Neretve
Predrag Ivanković
Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska su poznate po postojanju brojnih endemskih vrsta i podvrsta riba, vezanih za dva velika riječna sliva, jadranski i dunavski. Rijeke jadranskog sliva znatno su kraće i izoliranije, u usporedbi s rijekama dunavskog sliva. Tako je u području donje Neretve koja pripada jadranskom slivu evidentiran određeni broj endemskih vrsta koje su nedovoljno opisane jer se njihovom ekologijom, biologijom, taksonomijom kao i njihovim međusobnim odnosom bavio mali...
Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto-kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u Hrvatskoj
Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto-kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u Hrvatskoj
Goran Jakšić
Invazivni ponto-kaspijski glavoči: riječni glavočić (Neogobius fluviatilis), glavočić okrugljak (Neogobius melanostomus), keslerov glavočić (Ponticola kessleri) nedavno su uzrokovali dramatične promjene struktura ribljih zajednica diljem europskih riječnih sustava. Iako je njihova prisutnost u hrvatskom dijelu dunavskog slijeva primjećena i distribucija izučena, njihova ishrana, utjecaj na autohtone populacije riba, kondicija, dob i rast, zastupljenost haplotipova i...
Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koje noduliraju grah (Phaseolus vulgaris L.)
Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koje noduliraju grah (Phaseolus vulgaris L.)
Ivana Rajnović
Putem simbiozne fiksacije dušika mahunarke mogu zadovoljiti velik dio svojih potreba za dušikom na učinkovit i ekološki prihvatljiv način. Rizobije su skupina bakterija tla sa jedinstvenom sposobnošću tvorbe kvržica na korijenu mahunarki u kojima pomoću enzima nitrogenaze konvertiraju inertan atmosferski dušik u biljkama pristupačan amonijačni oblik. Zbog svog vrlo vrijednog hranidbenog sastava, grah se smatra jednom od najvažnijih mahunarki u ljudskoj prehrani. Unatoč...
Fauna stjenica (Insecta: Heteroptera) u ekološkoj infrastrukturi vinograda
Fauna stjenica (Insecta: Heteroptera) u ekološkoj infrastrukturi vinograda
Kristijan Franin
Stjenice su ekološki raznolika skupina kukaca koja ima veliku važnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Osim fitofagnih (štetnih) u vinogradima su zastupljene i brojne vrste zoofagnih stjenica koje imaju bitnu ulogu u biološkom suzbijanju nekih štetnika vinove loze. U integriranoj i ekološkoj proizvodnji biološka metoda zaštite bilja često predstavlja važan segment suzbijanja štetnih organizama, ali i očuvanja biološke raznolikosti. Jedan od temeljnih alata u povećanju i...
Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize
Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize
Mateja Jež Rogelj
Ruralni i održivi razvoj te održivost su pojmovi koji se u današnje vrijeme često spominju kako u znanstvenim radovima tako i u političkim raspravama i medijima. Ruralni razvoj prioritet je u Europskoj uniji i podupire se financijskim sredstvima iz specifičnih fondova. Istovremeno, održivost je ključna riječ za Europsku uniju prilikom konstruiranja programa i politika za sve ljudske aktivnosti. U ovom je radu promatran održivi ruralni razvoj na županijskoj odnosno NUTS 3...
Model parcijalne ravnoteže ratarske proizvodnje u Hrvatskoj
Model parcijalne ravnoteže ratarske proizvodnje u Hrvatskoj
Magdalena Zrakić
Republika Hrvatska je od 1. srpnja 2013. godine punopravna članica Europske unije (EU). Poljoprivreda je strateška grana hrvatskog gospodarstva u kojoj su se pristupanjem dogodile znatne promjene i prilagodbe. Gospodarske koristi otvorenog tržišta prisutne su već i prije same integracije države u EU. Kao potpora donošenju odluka i strateškom planiranju u praksi se koriste rezultati evaluacijskih i analitičkih alata. Jedan od alata za procjenu učinaka koji na temelju...
Modifikacija biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i saliniteta tla
Modifikacija biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i saliniteta tla
Lana Filipović
Određivanje mobilnosti i biopristupačnosti metala u tlu predstavlja osnovu za procjenu rizika od njihovog potencijalnog uključivanja u hranidbeni lanac. Stoga je cilj rada bio definirati mehanizme kojima organska tvar (OT) i salinitet tla rezultiraju promjenama u mobilnosti i biopristupačnosti bakra (Cu) i kadmija (Cd) u tlu. Pretpostavljeno je da će povećanje OT i zaslanjenosti tla utjecati na mobilnost/biopristupačnost Cu i Cd te mikrobiološku dehidrogenaznu aktivnost (DHA) u...
PELUDNI SPEKTAR I ISPARLJIVI SPOJEVI U SADRŽAJU MEDNOG MJEHURA I MEDU OD METVICE (MENTHA SPP.)
PELUDNI SPEKTAR I ISPARLJIVI SPOJEVI U SADRŽAJU MEDNOG MJEHURA I MEDU OD METVICE (MENTHA SPP.)
Gordana Hegić
Bioraznolikost medonosnih biljnih vrsta iz različitih klimatsko-zemljopisnih područja Hrvatske pruža veliki potencijal za proizvodnju specifičnih vrsta meda. Međutim, peludni spektar, kao i kemijske značajke većine hrvatskih vrsta meda nedovoljno su poznati. U jednu od vrsta meda, koja nije sustavno istraživana, ubraja se i med od metvice (Mentha spp.). Stoga je cilj istraživanja bio utvrditi botaničko podrijetlo i profil isparljivih spojeva iz sadržaja mednog mjehura u...

Pages