Pages

Filogenetska analiza autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju (Glycine max L.) i njihova simbiozna učinkovitost u uvjetima suše
Filogenetska analiza autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju (Glycine max L.) i njihova simbiozna učinkovitost u uvjetima suše
Sanja Kajić
Simbiozne zajednice između većine leguminoza i posebnih skupina bakterija tla (rizobija) omogućuju značajan unos biološki vezanog dušika u tlo. Selekcija visoko učinkovitih sojeva rizobija koje noduliraju soju jedan je od preduvjeta uspješne primjene bakterizacije sjemena soje. Pretpostavlja se da su u tlima različitih regija Hrvatske prisutni autohtoni sojevi rizobija koji noduliraju soju, da postoji visoki stupanj varijabilnosti u prirodnoj populaciji te da se sojevi međusobno...
Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don)
Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don)
Tonka Ninčević
Sredozemno smilje (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don) je višegodišnja biljna vrsta iz roda Helichrysum Mill. i porodice Asteraceae. Rasprostire se na području Mediterana nastanjujući obale mora kao i planine do 2200 metara nadmorske visine. Raznim istraživanjima utvrđeno je protuupalno, antioksidativno, antimikrobno i antivirusno djelovanje smilja. Smilje je u Hrvatskoj gospodarski značajna vrsta, čije se samonikle populacije sakupljaju u najvećim količinama od ukupnog broja...
Genetska varijabilnost kraškog ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskog terijera
Genetska varijabilnost kraškog ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskog terijera
Mateja Janeš
Psi kao atraktivni genetski model pokazuju impresivne međupasminske varijacije i visok stupanj pasminske homogenosti, a karakterizira ih značajan stupanj inbridinga i fiksiranja fenotipskih osobina. Određene pasmine uzgojene su na istom lokalitetu sa sličnim ciljevima te dijele zajedničku genetsku pozadinu. U ovom doktorskom radu analizirana je genetska struktura pastirskih pasmina pasa (LGD) s fokusom na tornjaka, šarplaninca i kraškog ovčara. Kao primjer pasmine s ekstremno...
Hranjivost dijelova i cijele biljke silažnog kukuruza u različitim stadijima zrelosti zrna
Hranjivost dijelova i cijele biljke silažnog kukuruza u različitim stadijima zrelosti zrna
Goran Kiš
Silaža kukuruza zauzima veliki dio obroka mliječnih krava i tovnih goveda u RH, odnosno, znatno pridonosi podmirenju dnevnih potreba životinja za hranjivim tvarima i energijom. Hranjivost biljke kukuruza teško se procjenjuje zbog vrlo različitog morfološkog i kemijskog sastava glavnih dijelova, te vrlo različite razgradljivosti hranjivih tvari u buragu. Zrelost biljke kukuruza i njezina zrna, prinos zrna i dijelova biljke, te ukupni i pojedinačni sastav i struktura vlakana...
Identification and function analysis of genes involved in development of intermuscular bone of wuchang bream (Megalobrama amblycephala)
Identification and function analysis of genes involved in development of intermuscular bone of wuchang bream (Megalobrama amblycephala)
Shiming Wan
Intermuscular bones (IB), which occur only in the myosepta of the lower teleosts, are segmental, serially homologous ossifications from connective tissue in the myosepta. Most of the freshwater aquaculture fishes around the world, especially Cyprinidae species, possess a certain amount of IB. These IB have brought about many adverse impacts on the deep processing and food value of a fish species, because they are difficult to remove and make the fish unpleasant to eat. Meanwhile, IB reduces...
Identifikacija, raširenost i fenotipska varijabilnost gljiva uzročnika smeđe truleži (Monilinia spp.) na breskvi, nektarini i šljivi u Hrvatskoj
Identifikacija, raširenost i fenotipska varijabilnost gljiva uzročnika smeđe truleži (Monilinia spp.) na breskvi, nektarini i šljivi u Hrvatskoj
Tina Fazinić
Gljive Monilinia laxa, M. fructigena i M. fructicola na koštičavom voću uzrokuju palež cvjetova i sušenje izbojaka te smeđu trulež plodova. Smeđa trulež smatra se gospodarski najvažnijom bolesti breskve, nektarine, šljive, marelice, trešnje i višnje u svijetu. Vrste M. laxa i M. fructigena udomaćene su u Europi, dok je M. fructicola do 2014. godine za EU bila regulirana kao karantenski štetni organizam. Unatoč karantenskim mjerama, M. fructicola utvrđena je 2001. na breskvi...
Improving storage potential of fresh goji berry (Lycium barbarum L.) fruits using postharvest hot water dip treatments
Improving storage potential of fresh goji berry (Lycium barbarum L.) fruits using postharvest hot water dip treatments
Mushtaque Ahmed Jatoi
Goji berries are considered as the latest superfood or fruit due to its excellent nutritive and medicinal properties. It is usually consumed and marketed as a dried or as a juice due to its short storage life and lack of information about its postharvest behavior. The current study is divided into two sections; in the first part, different storage temperatures (-2, 0, 10 and 20°C) were tested to evaluate the optimum storage temperature for seedling derived goji berries for 12 days of...
Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja ciljeva i odabira mjera
Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja ciljeva i odabira mjera
Tihana Kovačićek
Temeljem rezultata prethodnih istraživanja domaćeg agrara, u ovo istraživanje se krenulo od pretpostavke kako ciljevi agrarne politike u područjima samodostatnosti, konkurentnosti, dohotka i ruralnog razvoja nisu ostvareni zbog nepoštivanja standardiziranog procesa kreiranja javnih politika. Razvijen je model kombinacijom prethodno razvijenih modela te testiran na odabranim ciljevima i mjerama razvojnih dokumenata hrvatske poljoprivrede. Razvijeni model se sastoji od pet razina...
Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize
Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize
Mateja Jež Rogelj
Ruralni i održivi razvoj te održivost su pojmovi koji se u današnje vrijeme često spominju kako u znanstvenim radovima tako i u političkim raspravama i medijima. Ruralni razvoj prioritet je u Europskoj uniji i podupire se financijskim sredstvima iz specifičnih fondova. Istovremeno, održivost je ključna riječ za Europsku uniju prilikom konstruiranja programa i politika za sve ljudske aktivnosti. U ovom je radu promatran održivi ruralni razvoj na županijskoj odnosno NUTS 3...
Koncentracija uree u kozjem mlijeku kao pokazatelj njegove kvalitete i hranidbe koza
Koncentracija uree u kozjem mlijeku kao pokazatelj njegove kvalitete i hranidbe koza
Darija Bendelja Ljoljić
Koncentracija uree u kravljem mlijeku poznata je i često se koristi za procjenu izbalansiranosti obroka energijom i proteinima. Podataka o koncentraciji uree u kozjem mlijeku zbog njegove manje ekonomske važnosti, sezonske poliestričnosti i različitog načina uzgoja i držanja koza relativno je malo. Osnovna je pretpostavka ovoga doktorskog rada da će utvrđena koncentracija uree definirati optimalan udio sirovih proteina (SP) u krmnoj smjesi (KS) nužnih za najmanja odstupanja...
Microbiota of spontaneously fermented game meat sausages
Microbiota of spontaneously fermented game meat sausages
Ana Žgomba Maksimović
In the present study, the microbiota of three wild boar (WB1, WB2, WB3) and three deer meat (DS1, DS2, DS3) sausage types was characterised, with focus on lactic acid bacteria. The sausage samples were collected in triplicates (n=105) from each of the sausage producers at day zero (0), after 4, 7, 10, 20 days and at the end of the ripening period (20 or 40 days). Dominant LAB isolates collected from sausages were identified as Le. mesenteroides (n=259), Lb. sakei (n=190) and E....
Model parcijalne ravnoteže ratarske proizvodnje u Hrvatskoj
Model parcijalne ravnoteže ratarske proizvodnje u Hrvatskoj
Magdalena Zrakić
Republika Hrvatska je od 1. srpnja 2013. godine punopravna članica Europske unije (EU). Poljoprivreda je strateška grana hrvatskog gospodarstva u kojoj su se pristupanjem dogodile znatne promjene i prilagodbe. Gospodarske koristi otvorenog tržišta prisutne su već i prije same integracije države u EU. Kao potpora donošenju odluka i strateškom planiranju u praksi se koriste rezultati evaluacijskih i analitičkih alata. Jedan od alata za procjenu učinaka koji na temelju...

Pages