Pages

Breeding and technology possibilities for mitigating the environmental footprint of ruminants
Breeding and technology possibilities for mitigating the environmental footprint of ruminants
Roko Bošnjak
With growing global demand for livestock products, the pressure agriculture has on environment is getting bigger and bigger. Livestock production, in particular, represents big threat for environment, natural resources and it contributes to global warming by emitting greenhouse gases with high warming potential (methane and nitrous oxide). Besides the high land use and water consumption, ruminant animals are the biggest emitters of greenhouse gases in agriculture through enteric fermentation...
Brojnost i rasprostranjenost divljih papkara u Republici Hrvatskoj
Brojnost i rasprostranjenost divljih papkara u Republici Hrvatskoj
Mario Zvonimir Bagarić
Moderno lovno-gospodarenje mora biti održivo s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, ali i profitabilno. Pretpostavka takvog gospodarenja je provođenje propisanih mjera lovno-gospodarske osnove, a jedna od najvažnijih mjera je utvrđivanje brojnog stanja divljači. Iz elektronske baze podataka Ministarstva poljoprivrede, odnosno iz „Središnje lovne evidencije” (SLE) prikupljeni su podaci o matičnom fondu, fondu pred lov, odstrelu i otpadu za divlje papkare po županijama u...
Burze i burzovno poslovanje
Burze i burzovno poslovanje
Ivana Rebić
U ovom diplomskom radu su objašnjene burze kao središnje mjesto trgovanja vrijednosnim papirima, njihova povijest i značenje. Pojašnjeni su svi pojmovi koji su vezani uz burzu, vrijednosne papire, vrste burzovnih poslova i burzovnih posrednika, te načina trgovanja na burzama. Navedene su najpoznatije svijetske burze kao što su burze iz New Yorka, Tokya, Londona, te Hrvatske (Zagrebačka burza). Objašnjeni su i najveći slomovi burzi u povijesti koji su promijenili cijeli tijek...
Business operations during the crisis in the example of Podravka
Business operations during the crisis in the example of Podravka
Tomislav Majdandžić
There are many reasons that can cause a crisis in a company. Some of them are internally and some externally driven. One of the key external factors is the macroeconomic environment. The history shows that each economy in the world has its ups and downs, often called business cycles. A business cycle consists of the contraction and expansion of the economy volume, mostly measured by GDP. Two hundred years ago the economists denied the existence of the business cycles, but the idea of...
Business plan for HDPE bins production of the company Gradatin Ltd.
Business plan for HDPE bins production of the company Gradatin Ltd.
Nina Fočić
The objective of this business plan is to evaluate the profitability of starting the production business of HDPE waste bins for company Gradatin Ltd. The company already imports and sells bins and is a leader in the field of communal and urban equipment on the Croatian and regional markets. The strategic orientation of the company is vertical integration and expansion of the activities to the production which would enable a more economical production with better quality control...
Cjenovni rizik u poljoprivredi Europske unije
Cjenovni rizik u poljoprivredi Europske unije
Danko Barbir
Diplomski rad se bavi cjenovnim rizikom poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji. Ciljevi rada su izmjeriti cjenovni rizik kravljeg mlijeka, pšenice, kukuruza, svinjskog mesa i šećera u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Nadalje, opisati strategije upravljanja cjenovnim rizikom, izgraditi model za ocjenu učinaka strategije u navedenim proizvodnjama te odrediti mogućnosti i prepreke u njihovoj primjeni. Pregledom literature su obrađene teme rizika u poljoprivredi, cjenovnog rizika,...
Deponiranje karotenoida izabranih hibrida kukuruza u žutanjak jaja kokoši nesilica
Deponiranje karotenoida izabranih hibrida kukuruza u žutanjak jaja kokoši nesilica
Magdalena Herceg
U proizvodnji jaja više se pažnje posvećuje boji žutanjka nego karotenoidnom profilu zbog čega se u hranu nesilica dodaju različiti pigmenti a zanemaruju karotenoidi kukuruza. Cilj ovog rada je ispitati utjecaj hranidbenog tretmana bez dodatka pigmenta a koji se razlikuju u hibridu kukuruza na deponiranje pojedinačnih (lutein, zeaksantin, β-kriptoksantin i β-karoten) i ukupnih karotenoida u žutanjak jajeta kokoši nesilica. Ukupno 90 nesilica hibrida Tetra, po tri u svakom kavezu,...
Detekcija ekonomski značajnih virusa tikvenjača u Hrvatskoj
Detekcija ekonomski značajnih virusa tikvenjača u Hrvatskoj
Lea Mihaljevski Boltek
Virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus, CMV), virus ţutog mozaika tikvice (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) i virus mozaika lubenice (Watermelon mosaic virus, WMV) gospodarski su vaţni virusi na kultiviranim vrstama iz porodice Cucurbitaceae. Prisutnost i rasprostranjenost ovih virusa na tikvicama i tikvama u Republici Hrvatskoj je slabo poznata. Tijekom 2019. godine, uzorci su sakupljeni u proizvodnim nasadima tikava i tikvica u šest ţupanija Republike Hrvatske (Istarskoj,...
Detekcija viroza rajčice primjenom biotestova
Detekcija viroza rajčice primjenom biotestova
Tajana Glogovšek
Viroze povrtnih kultura relativno su česta pojava, a činjenica je da ih proizvođači uglavnom nisu svjesni jer se njihove simptome povezuje s posljedicama drugih biotičkih i abiotičkih djelovanja. S ciljem pravovremenog poduzimanja mjera za suzbijanje, važno je brzo otkrivanje bolesti te detekcija biljnog patogena. Iako su u virologiji razvijene napredne i precizne laboratorijske dijagnostičke metode, one su često nedostupne u proizvodnjama i postoji potreba za testiranjem biljaka sa...
Detekcija visoko heterozigotnih regija u genomu goveda
Detekcija visoko heterozigotnih regija u genomu goveda
Mario Mercvajler
U posljednje vrijeme velik interes znanstvenika izazivaju “Runs of Homozygosity” (ROH) segmenti - kontinuirani dijelovi DNA nukleotidnog slijeda bez heterozigotnosti u diploidnom obliku. Nastaju kao posljedica uzgoja u srodstvu koji vodi do inbriding depresije, odnosno negativno utječe na “fitness” i proizvodna svojstva. Suprotno pojavi ROH-ova, u genomu se mogu naći „Heterozygosity rich regions“ (HRR) regije s visokim postotkom heterozigotnosti. Na uzorku od 120 ...
Detekcija zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doree) molekularnim metodama
Detekcija zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doree) molekularnim metodama
Marijo Rendić
Zlatna žutica vinove loze, koju uzorkuje ‘Candidatus Phytoplasma vitis', jedna je od ekonomski najznačajnijih bolesti vinove loze u Europi. Njezino vrlo brzo širenje, uz značajnije ekonomske štete, zabilježeno je posljednjih desetak godina i na području Hrvatske. Za prevenciju i kontrolu širenja zlatne žutice bitna je pravovremena i precizna dijagnostika. U radu je obrađena detekcija zlatne žutice vinove loze iz simptomatičnih biljaka metodom lančane reakcije polimerazom (eng....
Diet overlap of introduced atlamtc and native danubian lineages of brown trout (Salmo trutta) from inland waters
Diet overlap of introduced atlamtc and native danubian lineages of brown trout (Salmo trutta) from inland waters
Luana Velagić
Brown trout has been widely introduced into suitable environments globally. In Croatia, the Danube (Da) lineage of brown trout is native. However, due to anglers’ activities, brown trout of the Atlantic (At) lineage were stocked into Croatian streams and rivers. Brown trout of the At lineage have been determined as invasive, posing a threat to native Da populations. Until now, no research related to feeding competition between At and Da lineage of brown trout from inland waters has been...

Pages