diplomski rad
Utjecaj dodatka ortofosforne kiseline u tovu pilića na fizikalno-kemijska svojstva mesa

Ivan Graberec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja