Paginacija

Stanje ishranjenosti biljaka tipičnih za renesansu kao podloga za revitalizaciju arboretuma Trsteno
Stanje ishranjenosti biljaka tipičnih za renesansu kao podloga za revitalizaciju arboretuma Trsteno
Ivan Šimić
Arboretum Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Trstenom sa svojim povijesnim perivojima spada u jedno od najvrjednijih djela krajobrazne arhitekture na području Republike Hrvatske. Zbirka kultiviranih vrsta Arboretuma najvećim dijelom posađena u povijesnim perivojima, uz arhitektonske i vrtnograđevinske sadržaje čini izuzetno vrijednu komponentu, koju je potrebno revitalizirati, a biljke, osobito renesansnog razdoblja, spasiti od daljnjeg propadanja. Afiniteti pojedinih...
Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva
Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva
Lucijano Jakšić
Razvojni programi (RP) u vinogradarstvu i vinarstvu (RP-VIV) donose se ukoliko postoji prijetnja za postojeće stanje ili u okolnostima ograničenih resursa. U radu je na primjerima RP-VIV-a Hrvatske analiziran proces njihova donošenja, mapirani su dionici tog procesa te su istraženi percepcija i stavovi dionika. Postoje dva osnovna polazišta za izradu RP-a: 1. „analitičko“ polazište odnosno pristup „odozgo prema dolje“ (engl. top-down); 2. „sintetičko“ polazište–odnosno...
Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj
Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj
Željka Bedek
U vinogradarstvu i vinarstvu Republike Hrvatske sabrani su tradicija, žrtva i nada, jedinstvenost terroira i sortimenta. Osim ove gotovo „romantične“ slike, vinogradari i vinari izloženi su svakodnevnom dokazivanju na tržištu. Upravljanje rizicima važan je dio poslovnog uspjeha i potrebno im je posvetiti važnost i sagledati ih u cjelini. Ciljevi istraživanja bili su analizirati rizik u poslovanju, rangirati vinarije prema stupnju rizika i dati preporuke instrumenata...
The sugar-beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germar 1824., Col.: Curculionidae)
The sugar-beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germar 1824., Col.: Curculionidae)
Zrinka Drmić
The sugar beet weevil (SBW) (Bothynoderes punctiventris, Germar 1824, Coleoptera: Curculionidae) is a very important pest of sugar beet. The life cycle and ecology of this pest has been studied in neighboring countries 20 and more years ago, while the data on SBW life cycle and ecology in the conditions of Croatia don’t exist. Due to the specific morphological structure of SBW, their large feeding capacity and the small leaf area of plants at the time of insecticide application,...
Udder shape, milkability and genetic diversity of Istrian sheep
Udder shape, milkability and genetic diversity of Istrian sheep
Dragica Šalamon
External udder shape, milkability, milk production and genetic variability were investigated in Istrian sheep, to evaluate the long-term perspective of the breed in milk production and the aptitude of Istrian sheep for machine milking. Heritabilities were estimated using single trait animal models. Generally, the heritabilities for daily milk yield, somatic cell score, fat, protein and lactose content were low. The udder shape heritabilities were 0.17, 0.15, 0.63, 0.50 for full udder...
Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u različitim uvjetima uzgoja
Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u različitim uvjetima uzgoja
Dijana Horvat
Suvremeni način života nameće nove trendove u industiji ukrasnog bilja što rezultira povećanom potražnjom za vrstama skromnih agroteničkih zahtjeva, otpornim na bolesti i štetnike. Crnjika (Nigella damascena L.) i crni kim (Nigella sativa L.) svojim skromnim agrotehničkim karakteristikama i višestrukom iskoristivosti predstavljaju nove potencijalne usjeve za uzgoj u ukrasne, prehrambene i ekološke svrhe. Koriste se kao ukras na cvjetnoj gredici i za rez, a tobolci za...
Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica var. nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja
Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica var. nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja
Goran Fruk
Istraživano je djelovanje toplinskih tretmana na sadržaj frakcija pektina (pektini topljivi u vodi, pektini topljivi u amonijevom oksalatu i pektini topljivi u natrijevoj lužini), pojavu ozljeda od niskih temperatura i senzorna svojstva nektarine sorata 'Diamond Ray' i 'Venus' čuvanih dva i četiri tjedna na 0°C u normalnoj atmosferi i pet dana života na polici. Primijenjeni toplinski tretmani bili su potapanje u toplu vodu temperature 48 °C u trajanju šest i 12 minuta (HWD 48...
Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivog prostornog razvoja
Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivog prostornog razvoja
Dora Tomić Reljić
Teorijsko polazište ovog rada jest da usklađivanje stajališta u planiranju prostora predstavlja temelj za provedbu održivoga prostornog razvoja. Polazeći od toga da je zaštita kvalitetâ krajobraza nositelj zajedničkih ciljeva svih sektora bilo je potrebno istražiti moguće pristupe u rješavanju problema održivosti u procesu prostornoga planiranja, a prethodno ispitati stajališta različitih sektorskih skupina, utvrditi moguće razlike između kriterija vrednovanja i izvore...
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda
Ivica Faletar
Najbolji pokazatelj atraktivnosti ekološke poljoprivredne proizvodnje su pozitivna kretanja na strani proizvodnje odnosno na strani prodaje. MeĎutim, kako bi se prilagodili ubrzanom rastu trţišta ekoloških prehrambenih proizvoda potrebno je razumijeti kupovno ponašanje potrošača, odnosno motive za kupnju ovih proizvoda. Motivi za kupnju ekoloških prehrambenih proizvoda mogu se podijeliti na egoistične i altruistične. Kupnje koje su motivirane egoističnim motivima (zdravlje,...
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
Tomislav Plavša
Jabučno-mliječna fermentacija (JMF) složen je biokemijski proces koji se obično nastavlja na završenu alkoholnu fermentaciju te ima važnu ulogu u proizvodnji većine crnih vina. Istraživanja na ovu temu navode da su glavni razlozi za njeno provođenje sniženje ukupne kiselosti koju prati porast pH vrijednosti, mikrobiološka stabilnost vina uslijed razgradnje jabučne kiseline te promjena fizikalno-kemijskih i senzorskih svojstava vina. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj...
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza
Marija Duvnjak
Siliranje visoko vlažnog zrna kukuruza način je da se očuva zrno kukuruza od berbe do berbe. U klasičnoj teoriji siliranje je metoda konzerviranja uz pomoć anaerobnih uvjeta i bakterija mliječne kiseline. Proizvodnja organskih kiselina, u najvećem dijelu mliječne kiseline, snižava pH koji inhibira nepoželjne mikroorganizame i sprječava daljnje promjene u siliranoj masi 1−2 mjeseca nakon početka siliranja. Suvremena istraživanja ukazuju na to da silaža nastavlja...
Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina sorte Graševina (Vitis vinifera L.)
Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina sorte Graševina (Vitis vinifera L.)
Josip Mesić
Termin mikoriza (od grčke riječi Mykes: gljiva i Rhiza: korijen) podrazumijeva asocijaciju gljiva i korijena biljka koji su uključeni u apsorpciju hraniva iz tla. Oko 80% zabilježenih kopnenih biljnih vrsta posjeduje neki od oblika mikorize. Učinkovitost mikoriznih hifa u usvajanju minerala posebno je značajna za slabo topiva anorganska hraniva, kao što su fosfor, cink i bakar. Cilj istraživanja bio je, analizom biljnog materijala utvrditi razlike u sadržaju pojedinih biljnih...

Paginacija