Pages

Udder shape, milkability and genetic diversity of Istrian sheep
Udder shape, milkability and genetic diversity of Istrian sheep
Dragica Šalamon
External udder shape, milkability, milk production and genetic variability were investigated in Istrian sheep, to evaluate the long-term perspective of the breed in milk production and the aptitude of Istrian sheep for machine milking. Heritabilities were estimated using single trait animal models. Generally, the heritabilities for daily milk yield, somatic cell score, fat, protein and lactose content were low. The udder shape heritabilities were 0.17, 0.15, 0.63, 0.50 for full udder...
Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u različitim uvjetima uzgoja
Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u različitim uvjetima uzgoja
Dijana Horvat
Suvremeni način života nameće nove trendove u industiji ukrasnog bilja što rezultira povećanom potražnjom za vrstama skromnih agroteničkih zahtjeva, otpornim na bolesti i štetnike. Crnjika (Nigella damascena L.) i crni kim (Nigella sativa L.) svojim skromnim agrotehničkim karakteristikama i višestrukom iskoristivosti predstavljaju nove potencijalne usjeve za uzgoj u ukrasne, prehrambene i ekološke svrhe. Koriste se kao ukras na cvjetnoj gredici i za rez, a tobolci za...
Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica var. nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja
Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica var. nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja
Goran Fruk
Istraživano je djelovanje toplinskih tretmana na sadržaj frakcija pektina (pektini topljivi u vodi, pektini topljivi u amonijevom oksalatu i pektini topljivi u natrijevoj lužini), pojavu ozljeda od niskih temperatura i senzorna svojstva nektarine sorata 'Diamond Ray' i 'Venus' čuvanih dva i četiri tjedna na 0°C u normalnoj atmosferi i pet dana života na polici. Primijenjeni toplinski tretmani bili su potapanje u toplu vodu temperature 48 °C u trajanju šest i 12 minuta (HWD 48...
Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivog prostornog razvoja
Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivog prostornog razvoja
Dora Tomić Reljić
Teorijsko polazište ovog rada jest da usklađivanje stajališta u planiranju prostora predstavlja temelj za provedbu održivoga prostornog razvoja. Polazeći od toga da je zaštita kvalitetâ krajobraza nositelj zajedničkih ciljeva svih sektora bilo je potrebno istražiti moguće pristupe u rješavanju problema održivosti u procesu prostornoga planiranja, a prethodno ispitati stajališta različitih sektorskih skupina, utvrditi moguće razlike između kriterija vrednovanja i izvore...
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda
Ivica Faletar
Najbolji pokazatelj atraktivnosti ekološke poljoprivredne proizvodnje su pozitivna kretanja na strani proizvodnje odnosno na strani prodaje. MeĎutim, kako bi se prilagodili ubrzanom rastu trţišta ekoloških prehrambenih proizvoda potrebno je razumijeti kupovno ponašanje potrošača, odnosno motive za kupnju ovih proizvoda. Motivi za kupnju ekoloških prehrambenih proizvoda mogu se podijeliti na egoistične i altruistične. Kupnje koje su motivirane egoističnim motivima (zdravlje,...
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
Tomislav Plavša
Jabučno-mliječna fermentacija (JMF) složen je biokemijski proces koji se obično nastavlja na završenu alkoholnu fermentaciju te ima važnu ulogu u proizvodnji većine crnih vina. Istraživanja na ovu temu navode da su glavni razlozi za njeno provođenje sniženje ukupne kiselosti koju prati porast pH vrijednosti, mikrobiološka stabilnost vina uslijed razgradnje jabučne kiseline te promjena fizikalno-kemijskih i senzorskih svojstava vina. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj...
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza
Marija Duvnjak
Siliranje visoko vlažnog zrna kukuruza način je da se očuva zrno kukuruza od berbe do berbe. U klasičnoj teoriji siliranje je metoda konzerviranja uz pomoć anaerobnih uvjeta i bakterija mliječne kiseline. Proizvodnja organskih kiselina, u najvećem dijelu mliječne kiseline, snižava pH koji inhibira nepoželjne mikroorganizame i sprječava daljnje promjene u siliranoj masi 1−2 mjeseca nakon početka siliranja. Suvremena istraživanja ukazuju na to da silaža nastavlja...
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Vladimir Brajković
Mitohondrijski genom dio je oksidativno fosforilacijskog metaboličkog puta koji je odgovoran za proizvodnju energije u organizmu. Utjecaj nasljeđivanja mitogenoma na proizvodna svojstva u stočarstvu rjeđe je proučavan. Tehnologijom određivanja nukleotidnih sljedova druge generacije, određeni su nukleotidni sljedovi 109 cijelih mitogenoma holstein pasmine goveda, koji predstavljaju 109 različitih rodova. Korištenjem Magellan softvera omogućeno je dodjeljivanje nukleotidnih...
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
Vesna Jurkić
Uzgoj vinove loze (Vitis vinifera L.) u Hrvatskoj ima dugu povijest i vrlo je važna gospodarska grana, stoga su i ova istraživanja provedena u cilju doprinosa spoznaji u kolikoj mjeri reakcija tla utječe na usvajanje i dinamiku kalija, kalcija i magnezija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta. Istraživanja su provedena u razdoblju 2009.-2011. godina na području Plešivičkog vinogorja. Temeljem preliminarnih istraživanja odabrane su dvije lokacije za postavljanje pokusa....
Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja
Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja
Ante Rako
Brački sir je punomasni, tvrdi ovčji sir te se kao i većina hrvatskih tradicijskih sireva proizvodi od sirovog ovčjeg mlijeka, o čijem sastavu i sposobnosti zgrušavanja u najvećoj mjeri ovisi i njegova kakvoća. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi: kemijski sastav, fizikalna svojstva i higijensku kvalitetu sirovog ovčjeg mlijeka, proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja te povezanost navedenih promjena sa sastavom mlijeka. Istraživanje je...
Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira
Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira
Siniša Matutinović
Lećevački sir je sir pastirske tradicije koji pripada skupini tvrdih dalmatinskih i primorskih sireva. U prošlosti se proizvodio na gospodarstvima lećevačkog kraja od punomasnog ovčjeg, kravljeg ili miješanog ovčjeg i kravljeg mlijeka, ovisno o dobu godine i sastavu stada. Danas se proizvodi od miješanog ovčjeg i kravljeg mlijeka. Cilj ovog rada je utvrditi utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolitičke promjene i promjene teksture lećevačkog sira...
Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača
Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača
Zrinko Dujmović
Selekcija svinja na veličinu legla u zadnjih dvadesetak godina pokazala se kao jedan od najvažnijih ekonomskih ciljeva u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji. To je dovelo do stvaranja linija visokoplodnih krmača. Sa nastankom krmača visoke plodnosti javio se problem nemogućnosti tih istih krmača da othrane svu oprasenu prasad. Najčešći razlozi proizlaze iz toga što u velikim leglima dolazi do smanjenja porodnih masa prasadi, kao i do veće varijabilnosti u porodnim masama, a broj...

Pages