Paginacija

Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda
Ivica Faletar
Najbolji pokazatelj atraktivnosti ekološke poljoprivredne proizvodnje su pozitivna kretanja na strani proizvodnje odnosno na strani prodaje. MeĎutim, kako bi se prilagodili ubrzanom rastu trţišta ekoloških prehrambenih proizvoda potrebno je razumijeti kupovno ponašanje potrošača, odnosno motive za kupnju ovih proizvoda. Motivi za kupnju ekoloških prehrambenih proizvoda mogu se podijeliti na egoistične i altruistične. Kupnje koje su motivirane egoističnim motivima (zdravlje,...
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
Tomislav Plavša
Jabučno-mliječna fermentacija (JMF) složen je biokemijski proces koji se obično nastavlja na završenu alkoholnu fermentaciju te ima važnu ulogu u proizvodnji većine crnih vina. Istraživanja na ovu temu navode da su glavni razlozi za njeno provođenje sniženje ukupne kiselosti koju prati porast pH vrijednosti, mikrobiološka stabilnost vina uslijed razgradnje jabučne kiseline te promjena fizikalno-kemijskih i senzorskih svojstava vina. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj...
Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirod i morfologiju ploda masline te kvalitativna svojstva maslinova ulja
Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirod i morfologiju ploda masline te kvalitativna svojstva maslinova ulja
Šime Marcelić
Maslina je važna voćna vrsta koja ima dvojaku primjenu, za proizvodnju stolnih maslina ali i za proizvodnju ulja. Dobiveno djevičansko maslinovo ulje zbog mehaničkog postupka ekstrakcije iz samog ploda zadržava jedinstveni sastav masnih kiselina i fenolnih spojeva koji pozitivno djeluju na zdravlje ljudi, što ga svrstava u funkcionalnu hranu. Gnojidba i sorta uz ostale agro-ekološke uvjete i tehnološke čimbenike imaju značajan utjecaj na komponente prirode masline, sastav i...
Utjecaj folijarnih gnojidbenih tretmana na osnovni kemijski sastav mošta i baznog vina cv. Malvazije istarske (Vitis vinifera L.)
Utjecaj folijarnih gnojidbenih tretmana na osnovni kemijski sastav mošta i baznog vina cv. Malvazije istarske (Vitis vinifera L.)
Ana Peršurić Palčić
'Malvazija istarska' (Vitis vinifera L.) jedna je od najznačajnijih bijelih sorata u Hrvatskoj. Njezina kvaliteta prepoznata je kako u Hrvatskoj, tako i šire, stoga se domaći proizvođači sve češće odlučuju za ovu sortu. Razvojem tehnologije i sve većom potražnjom tržišta za pjenušavim vinima, raste i interes lokalnih proizvođača za proizvodnjom pjenušca od 'Malvazije istarske'. Mošt za proizvodnju baznoga vina za pjenušce po svom sastavu treba zadovoljavati svojstva kao...
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza
Marija Duvnjak
Siliranje visoko vlažnog zrna kukuruza način je da se očuva zrno kukuruza od berbe do berbe. U klasičnoj teoriji siliranje je metoda konzerviranja uz pomoć anaerobnih uvjeta i bakterija mliječne kiseline. Proizvodnja organskih kiselina, u najvećem dijelu mliječne kiseline, snižava pH koji inhibira nepoželjne mikroorganizame i sprječava daljnje promjene u siliranoj masi 1−2 mjeseca nakon početka siliranja. Suvremena istraživanja ukazuju na to da silaža nastavlja...
Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline (Olea europaea L.) i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb.
Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline (Olea europaea L.) i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb.
Kristina Grozić
Maslina je voćna vrsta prirodno raširena na području Mediterana, a na području Republike Hrvatske zastupljen je i opisan značajan broj sorata ove gospodarski značajne kulture. Pravilna gnojidba masline neophodna je u proizvodnji visoko kvalitetnih maslinovih ulja. Gnojidba dušikom (N) i borom (B) može imati pozitivan ili negativan utjecaj na maslinu i okoliš. Navedeni makro- i mikroelementi mogu različito utjecati na razvoj masline i metaboličke promijene na njezinim vegetativnim...
Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina sorte Graševina (Vitis vinifera L.)
Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina sorte Graševina (Vitis vinifera L.)
Josip Mesić
Termin mikoriza (od grčke riječi Mykes: gljiva i Rhiza: korijen) podrazumijeva asocijaciju gljiva i korijena biljka koji su uključeni u apsorpciju hraniva iz tla. Oko 80% zabilježenih kopnenih biljnih vrsta posjeduje neki od oblika mikorize. Učinkovitost mikoriznih hifa u usvajanju minerala posebno je značajna za slabo topiva anorganska hraniva, kao što su fosfor, cink i bakar. Cilj istraživanja bio je, analizom biljnog materijala utvrditi razlike u sadržaju pojedinih biljnih...
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Vladimir Brajković
Mitohondrijski genom dio je oksidativno fosforilacijskog metaboličkog puta koji je odgovoran za proizvodnju energije u organizmu. Utjecaj nasljeđivanja mitogenoma na proizvodna svojstva u stočarstvu rjeđe je proučavan. Tehnologijom određivanja nukleotidnih sljedova druge generacije, određeni su nukleotidni sljedovi 109 cijelih mitogenoma holstein pasmine goveda, koji predstavljaju 109 različitih rodova. Korištenjem Magellan softvera omogućeno je dodjeljivanje nukleotidnih...
Utjecaj predfermentacijskoga zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte "Teran" (Vitis vinifera L.)
Utjecaj predfermentacijskoga zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte "Teran" (Vitis vinifera L.)
Sara Rossi
Sastav vina predmet je brojnih istraživanja, ponajviše zbog utjecaja fenolnih i aromatskih spojeva na senzorna svojstva vina čiju je koncentraciju moguće znatno modificirati primjenom različitih vinifikacijskih tehnologija. Međutim, uz utjecaj na kvalitativna svojstva vina, a s obzirom na suvremene trendove istraživanja vina koja se temelje na proučavanju bioaktivnih spojeva koji blagotvorno djeluju na ljudsko zdravlje cilj ovog istraživanja bio je i pridonijeti spoznaji o...
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na sastav i sadržaj hlapljivih i polifenolnih spojeva u grožđu sorte "Merlot" (Vitis vinifera L.)
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na sastav i sadržaj hlapljivih i polifenolnih spojeva u grožđu sorte "Merlot" (Vitis vinifera L.)
Marina Anić
Prinos i kvaliteta grožđa ovise o postizanju odgovarajuće ravnoteže između opterećenja trsa i izloženosti sunčevoj svjetlosti, što je bitan uvjet za dobivanje odgovarajućeg fenolnog i aromatskog profila grožđa. Povećanje izloženosti grožđa sunčevoj svjetlosti povezano je s poboljšanjem kvalitete grožđa, te može dovesti do povećanja sadržaja šećera, polifenolnih i hlapljivih spojeva te smanjenja ukupne kiselosti i sadržaja jabučne kiseline u grožđu. Djelomična...
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
Vesna Jurkić
Uzgoj vinove loze (Vitis vinifera L.) u Hrvatskoj ima dugu povijest i vrlo je važna gospodarska grana, stoga su i ova istraživanja provedena u cilju doprinosa spoznaji u kolikoj mjeri reakcija tla utječe na usvajanje i dinamiku kalija, kalcija i magnezija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta. Istraživanja su provedena u razdoblju 2009.-2011. godina na području Plešivičkog vinogorja. Temeljem preliminarnih istraživanja odabrane su dvije lokacije za postavljanje pokusa....
Utjecaj roka berbe i duljine maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina Plavca malog
Utjecaj roka berbe i duljine maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina Plavca malog
Josip Volarević
Vino ´Plavac mali´ poznato je po svojoj intenzivnoj rubin crvenoj boji te naglašenoj trpkoći uslijed velikog kapaciteta nakupljanja polifenolnih spojeva u kožici i sjemenki tijekom dozrijevanja grožđa te ekstrakciji istih tijekom procesa maceracije. Plavac mali dozrijeva u IV epohi u skupini kasnih sorata. Područje uzgoja ove najzastupljenije crne sorte u Republici Hrvatskoj se značajno širi, pri čemu je važno istaknuti kako su u proteklom desetljeću podignute velike površine...

Paginacija