Pages

Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom procesu proizvodnje kaštradine
Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom procesu proizvodnje kaštradine
Andrijana Kegalj
Sastav prirodne mikroflore svakog tradicijskog proizvoda je specifičan i ima važnu ulogu u razvoju tipičnih senzorskih svojstava ovih proizvoda. Autohtona mikroflora je dobro prilagođena okolini u kojoj raste i procesima proizvodnje te je dominantna nad ostalom mikroflorom. Ona utječe na osnovnu, prirodnu i pridodanu kvalitetu kao i na samu sigurnost hrane. Kako u literaturi nema pouzdanih podataka o prirodnoj mikroflori tradicijskog hrvatskog suhomesnatog ovčjeg proizvoda,...
Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp. lactis S1 u poboljšanju funkcionalnih svojstava sira iz mišine
Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp. lactis S1 u poboljšanju funkcionalnih svojstava sira iz mišine
Marija Vrdoljak
Funkcionalnom hranom smatra se hrana koja sadrži sastojke koji pozitivno djeluju najednu ili više ciljanih funkcija u tijelu. Sir iz mišine je specifičan hrvatski autohtoni polutvrdi ovčji sir, kojeg karakterizira anaerobno zrenje u janjećoj koži lokalno zvanoj mišina.Dodatak probiotičkih bakterija u fermentirane mliječne napitke bio je predmet mnogih istraživanja, međutim dodatak tih bakterija u sir iz mišine, nije još do sada istražen.Ciljevi rada bili su istražiti razlike...
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj
Marin Kukoč
Kao pomoć državama Srednje i Istočne Europe u rješavanju njihovih strukturnih prilagodbi u poljoprivrednom sektoru i razvoju ruralnih područja razvijeni su pretpristupni programi SAPARD – Specijalni pristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj (2000. – 2006.) i IPARD - Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (2007. – 2014.). Opći ciljevi obaju programa bila je provedba pravne stečevine koja se odnosi na Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP). U Republici...
Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima abiotskog stresa
Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima abiotskog stresa
Jurica Primorac
Tijekom trogodišnjeg istraživanja hrvatskih populacija crvene djeteline selekcionirane u uvjetima abiotskog stresa ili u uvjetima bez abiotskog stresa mjereno je i opažano 18 agromorfoloških svojstava i svojstava kvalitete krme. Poljski pokus uključivao je devet hrvatskih oplemenjivačkih populacija. Četiri populacije oplemenjivane su u uvjetima bez abiotskog stresa i podrijetlom su iz Kanade (K1, K2, K3 i K4). Dvije su selekcionirane u sušnim uvjetima (Lp1, Lp2), a dvije u...
Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja
Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja
Krunoslav Dugalić
U Republici Hrvatskoj šljiva zauzima treće mjesto po površinama i proizvodnji plodova. Sorte šljiva zastupljene u hrvatskim voćnjacima često su tržišno neatraktivne ili su osjetljive na virus šarke te je njihova proizvodnja nekonkurentna. Oplemenjivački program šljive u Njemačkoj stvorio je nekoliko novih sorata šljiva (´Topstar´, ´Toptaste´, ´Haganta´, ´Jojo´, ´Tophit´) koje su tolerantne na virus šarke, a odlikuju se boljim pomološkim, fizikalnim i kemijskim...
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina
Domagoj Stupić
Grk je autohtona sorta vinove loze značajna danas za vinogradarsto Lumbarde i okolnog područja na otoku Korčule. Jedna je od rijetkih sorata vinove loze s funkcionalno ženskim cvijetom, što kod uzgoja ove sorte uzrokuje određene teškoće vezane uz oplodnju i razvoj bobica u grozdu. Sorta je specifična po pojavi malih, besjemenih bobica (lokalni naziv „pasoline”) koje se u grozdu nalaze zajedno sa znatno većim bobicama koje sadrže sjemenke. Udio pojedininog tipa bobica...
Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara Kraljevina
Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara Kraljevina
Ivana Puhelek
Kraljevina, autohtoni kultivar Prigorja na područje Svetog Ivana Zeline. ima dugu tradiciju uzgoja, međutim uočena je velika varijabilnost biotipova unutar populacije. Upravo zbog sve većeg interesa za uzgojem Kraljevine kao i nepostojanje matičnih (selekcioniranih) nasada upućivali su na potrebu klonske selekcije. U postupku selekcije klonova uz osnovne pokazatelje rodnosti i kvalitete grožđa potrebno je istražiti i razinu varijabilnosti klonskih kandidata u sintezi pojedinih grupa...
Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda unšijske mandarine (Citrus unshiu Marc.)
Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda unšijske mandarine (Citrus unshiu Marc.)
Saša Prđun
Područje delte rijeke Neretve sa svojim klimatsko-zemljopisnim uvjetima, predstavlja jedinstveno područje obzirom na gotovo monokulturne nasade unšijske mandarine (Citrus unshiu Marc.). Zbog nedovoljne istraženosti paše, kao i odlika meda od unšijske mandarine cilj je istraživanja bio utvrditi skupljačku aktivnost pčelinje zajednice te sastav nektara i meda. Istraživanje je bilo provedeno tijekom trogodišnjeg razdoblja od 2014. do 2016. godine na području Opuzena. Na...
Stanje ishranjenosti biljaka tipičnih za renesansu kao podloga za revitalizaciju arboretuma Trsteno
Stanje ishranjenosti biljaka tipičnih za renesansu kao podloga za revitalizaciju arboretuma Trsteno
Ivan Šimić
Arboretum Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Trstenom sa svojim povijesnim perivojima spada u jedno od najvrjednijih djela krajobrazne arhitekture na području Republike Hrvatske. Zbirka kultiviranih vrsta Arboretuma najvećim dijelom posađena u povijesnim perivojima, uz arhitektonske i vrtnograđevinske sadržaje čini izuzetno vrijednu komponentu, koju je potrebno revitalizirati, a biljke, osobito renesansnog razdoblja, spasiti od daljnjeg propadanja. Afiniteti pojedinih...
Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva
Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva
Lucijano Jakšić
Razvojni programi (RP) u vinogradarstvu i vinarstvu (RP-VIV) donose se ukoliko postoji prijetnja za postojeće stanje ili u okolnostima ograničenih resursa. U radu je na primjerima RP-VIV-a Hrvatske analiziran proces njihova donošenja, mapirani su dionici tog procesa te su istraženi percepcija i stavovi dionika. Postoje dva osnovna polazišta za izradu RP-a: 1. „analitičko“ polazište odnosno pristup „odozgo prema dolje“ (engl. top-down); 2. „sintetičko“ polazište–odnosno...
Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj
Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj
Željka Bedek
U vinogradarstvu i vinarstvu Republike Hrvatske sabrani su tradicija, žrtva i nada, jedinstvenost terroira i sortimenta. Osim ove gotovo „romantične“ slike, vinogradari i vinari izloženi su svakodnevnom dokazivanju na tržištu. Upravljanje rizicima važan je dio poslovnog uspjeha i potrebno im je posvetiti važnost i sagledati ih u cjelini. Ciljevi istraživanja bili su analizirati rizik u poslovanju, rangirati vinarije prema stupnju rizika i dati preporuke instrumenata...
The sugar-beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germar 1824., Col.: Curculionidae)
The sugar-beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germar 1824., Col.: Curculionidae)
Zrinka Drmić
The sugar beet weevil (SBW) (Bothynoderes punctiventris, Germar 1824, Coleoptera: Curculionidae) is a very important pest of sugar beet. The life cycle and ecology of this pest has been studied in neighboring countries 20 and more years ago, while the data on SBW life cycle and ecology in the conditions of Croatia don’t exist. Due to the specific morphological structure of SBW, their large feeding capacity and the small leaf area of plants at the time of insecticide application,...

Pages