diplomski rad
Utjecaj kvalitete ovčjeg mlijeka na kvalitetu i randman Paškog sira i skute

Katarina Gabrić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Mljekarstvo