diplomski rad
Modeliranje toka vode i pronosa nitrata u nesaturiranoj zoni tla

Mario Maloić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Melioracije