Pages

Antimikrobno djelovanje apitoksina na korisne i potencijalno patogene mikroorganizme izolirane iz hrane
Antimikrobno djelovanje apitoksina na korisne i potencijalno patogene mikroorganizme izolirane iz hrane
Domenika Gugić
Jedan od glavnih uzroka pojave mikrobne rezistencije na konvencionalne antibiotike je nekritično korištenje antibiotika u poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga je nužno pronaći alternativna rješenja i nove tvari s visokoselektivnim i specifičnim antimikrobnim djelovanjem koji ne uzrokuju razvoj antibiotičke rezistencije. Među takvim spojevima ističu se kationski antimikrobni peptidi. U značajne izvore takvih peptida spada apitoksin (pčelinji otrov) kojeg luče medonosne pčele (Apis...
Aromatski profil i gospodarska svojstva klonskih kandidata sorte vinove loze "Žlahtina"
Aromatski profil i gospodarska svojstva klonskih kandidata sorte vinove loze "Žlahtina"
Mislav Domić
‘Žlahtina’ je najvažnija autohtona sorta vinove loze na području Primorsko-goranske županije, a posebno na otoku Krku. Klonskom selekcijom ove sorte, koja je započela 2005. godine, izdvojeni su klonski kandidati kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene osnovnih gospodarski važnih svojstava (prinos, sadržaj šećera i kiselina u moštu i sl.). Tijekom klonske selekcije nastoji se utvrditi da li se klonski kandidati međusobno razlikuju i u slučaju sadržaja aromatskih...
Autohtone sorte vinove loze na području Istre - nekada i danas
Autohtone sorte vinove loze na području Istre - nekada i danas
Fumica Orbanić
Vinogradarstvo u Istri ima dugu tradiciju te puno povijesnih podataka potvrđuje važnost vinove loze u prošlim vremenima. Nekada je vodeća sorta u proizvodnji bila Teran, a danas je Malvazija istarska, one su autohtone istarske sorte i imaju veliku važnost jer istarski vinogradari i vinari na njima baziraju proizvodnju. Od bijelih sorata bitno je spomenuti i Muškat momjanski, kojega se posljednjih godina na području Istre sve više sadi. Još se nekoliko sorata smatra autohtonima ali...
Bakteriocini bakterija mliječne kiseline u prevenciji i liječenju mastitisa
Bakteriocini bakterija mliječne kiseline u prevenciji i liječenju mastitisa
Andreja Grgić
Mastitis je najčešda i najskuplja bolest mliječnih krava. Procjenjuje se da od ukupnog broja muznih krava njih približno jedna tredina pati od infektivne upale vimena. U najvedem je broju slučajeva mastitis posljedica galaktogene penetracije patogenih bakterija u vime životinje. Najčešdi uzročnici mastitisa u mliječnih krava su: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae i Streptococcus uberis. Međutim, danas je uspjeh liječenja mastitisa...
Biljna raznolikost predvrtova Kriške ulice u Zagrebu
Biljna raznolikost predvrtova Kriške ulice u Zagrebu
Ivana Simić
Zelenilo u gradovima ima veliku važnost za biološku raznolikost, a odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje u kućnim vrtovima usklađeno je s klimom i reljefom određenog područja te s potrebama, vremenom i financijskim mogućnostima vlasnika vrtova. Premda uređenje predvrtova znatno utječe na sliku grada, ne postoje nikakvi propisi kojima bi se konkretno odredio njihov izgled. Krišku ulicu na Volovčici, dijelu gradske četvrti Pešćenica-Žitnjak, obilježavaju stare radničke...
Biljna raznolikost predvrtova Petrove ulice u Zagrebu
Biljna raznolikost predvrtova Petrove ulice u Zagrebu
Mirna Mrkša
Petrova ulica vodi od centra grada prema istoku, a obilježavaju ju stare kuće s predvrtovima koje sve više zamjenjuju nove stambene zgrade. Zelenilo u gradovima ima veliku važnost za biološku raznolikost, a odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje usklađeno je s klimom i reljefom određenog područja; te s potrebama, vremenom i financijskim mogućnostima vlasnika vrtova. Premda se uređenjem predvrtova znatno utječe na sliku grada, ne postoje nikakvi propisi kojima bi se odredio...
Biljne svojte tradicijskog vrta u naselju Ivanci kod Ogulina
Biljne svojte tradicijskog vrta u naselju Ivanci kod Ogulina
Marija Boban
Tradicijski seoski vrt razvijao se usporedno s društvenim razvitkom, a kao i ruralna arhitektura, odražava sve prirodno-geografske i kulturno-povijesne značajke nekog kraja, te najnovije promjene koje su se dogodile u ruralnom prostoru. Selo Ivanci nalazi se u blizini Ogulina, uz Šmitovo jezero uz koje se vežu lokalne priče i legende. Ogulin je turistički predstavljen kao zavičaj bajki, regija pogodna za razvoj ruralnog turizma. Pogodno je za razvoj seoskog turizma uz uvjet obnove...
Biljne vrste koje sadrže pirolizidinske alkaloide na području uzgoja kamilice u Virovitičko-podravskoj županiji
Biljne vrste koje sadrže pirolizidinske alkaloide na području uzgoja kamilice u Virovitičko-podravskoj županiji
Josipa Lovković
Brojne biljne vrste (najvećim dijelom iz porodica Boraginaceae, Asteraceae i Fabaceae) proizvode pirolizidinske alkaloide (PA) te su široko rasprostranjene diljem svijeta. Većina PA pokazuje ne samo toksični, već i kancerogeni, mutageni i teratogeni učinak. PA mogu potencijalno kontaminirati usjeve i tako uzrokovati brojne zdravstvene poteškoće kod ljudi i stoke. Cilj ovog rada bio je utvrditi prisutnost PA biljaka na području ekološkog uzgoja kamilice (unutar i u neposrednoj...
Biljne vrste u interjerima odabranih hotelsko-ugostiteljskih objekata na području grada Zadra
Biljne vrste u interjerima odabranih hotelsko-ugostiteljskih objekata na području grada Zadra
Nora Škrokov
Mnogostruka je uloga primjene ukrasnog bilja u interijerima, a odabir je dosta ograničen zbog ekoloških datosti te mogućnosti održavanja i njege. Taj problem je posebno izražen kod javnih prostora kao što su hotelsko-ugostiteljski objekti gdje se biljke koriste za dekoraciju, a mogućnost njege i održavanja su znatno otežani zbog nazočnosti korisnika samog prostora. Cilj rada bio je istražiti koje su biljne vrste najčešće zastupljene u hotelsko-ugostiteljskim objektima ...
Bioaktivne komponente kozjeg mlijeka
Bioaktivne komponente kozjeg mlijeka
Monika Štetner
Kozje mlijeko predstavlja izvor uravnoteženih visoko vrijednih hranjivih komponenti korisnih za zdravlje ljudi te se svojim kemijskim sastavom približava savršenoj hrani. Sadrži cjelovite i visoko probavljive proteine sa svim sadržanim esencijalnim aminokiselinama. Globule mliječne masti su sitnog promjera zbog čega je mlijeko lakše probavljivo. Masnokiselinski profil kozjeg mlijeka se u velikoj mjeri razlikuje od kravljeg jer sadrži visoki udio kaprinske, kaprilne i kapronske masne...
Bioaktivne komponente ploda pasje ruže (Rosa canina L.)
Bioaktivne komponente ploda pasje ruže (Rosa canina L.)
Lucija Stanić
Pasja ruža je jedna od najraširenijih samoniklih vrsta roda Rosa u Republici Hrvatskoj. Njena bogata nutritivna, prehrambena i ljekovita vrijednost te relativna lakoća uzgoja čine ju biljnom vrstom velikog potencijala za uzgoj u Hrvatskoj. Glavni cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi razlike u kemijskom sastavu i sadržaju bioaktivnih komponenata između plodova samoniklih genotipova pasje ruže, plodova uzgojenih na konvencionalni te ekološki način. U svrhu utvrđivanja...
Bioaktivni peptidi mlijeka i mliječnih proizvoda
Bioaktivni peptidi mlijeka i mliječnih proizvoda
Dana Janda
Bioaktivni peptidi podrijetlom iz kazeina i proteina sirutke najbrojnija su skupina bioaktivnih tvari sadržanih u mliječnim proizvodima. To su fragmenti nastali cijepanjem proteina sastavljeni od 3 do 20 aminokiselina, koji nastaju tijekom probave u humanom organizmu ili tijekom procesa prerade mlijeka. Iako mlijeko predstavlja dobar izvor proteina, većina bioaktivnih peptida prisutnih u mlijeku nalazi se u neaktivnom obliku unutar nativne proteinske sekvence te svoju aktivnost mogu...

Pages