diplomski rad
Sadržaj proteina i iznošenje dušika prinosom zrna ratarskih usjeva u ovisnosti o gnojidbi i kalcifikaciji

Ljuban Jukić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika