Paginacija

Mikulec, Nataša, Zamberlin, Šimun, Horvat Kesić, Iva, Radeljević, Biljana, Kalčićek, Mateja, Plavljanić, Dijana, Špoljarić, Jasminka, Antunac, Neven
Analize mlijeka i mliječnih proizvoda
Samaržija, Dubravka
Biološki kontaminenti mlijeka i mliječnih proizvoda
Čoga, Lepomir, Slunjski, Sanja
Dijagnostika tla u ishrani bilja : priručnik za uzorkovanje i analitiku tla
Gunjača, Jerko
Dizajn eksperimenata "S primjenom u poljoprivredi"
Butorac, Jasminka
Duhan
Samaržija, Dubravka
Fermentirana mlijeka, vrhnje i maslac
Lazarević, Boris, Poljak, Milan
Fiziologija bilja

International Summit on Renewable Energy (INSORE 2023)
Samaržija, Dubravka
Korištenje mlijeka kobile i magarice u proizvodnji fermentiranih mlijeka
Žutić, Ivanka
Lavandin, kadulja i komorač u kontinentalnom području

Molekularno oplemenjivanje bilja
Bogunović, Igor, Kisić, Ivica, Mesić, Milan, Zgorelec, Željka, Šestak, Ivana, Perčin, Aleksandra, Bilandžija, Darija
Održive mjere gospodarenja tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske Hrvatske

Paginacija