diplomski rad
Utjecaj provenjavanja na hrandbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka

Gordan Šebalj (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Specijalna proizvodnja bilja