disertacija
Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica var. nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja

Goran Fruk (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet