diplomski rad
Utjecaj trajanja skladištenja silaže na kinetiku ilealne razgradnje škroba visokovlažnog zrna kukuruza

Petar Levak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja