disertacija
Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara Kraljevina

Ivana Puhelek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet