disertacija
Fauna stjenica (Insecta: Heteroptera) u ekološkoj infrastrukturi vinograda

Kristijan Franin (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet