diplomski rad
Utjecaj strojne mužnje na temperaturu vimena koza koristeći change over pokusni plan

Marina Odorčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opće stočarstvo