master's thesis
Utjecaj strojne mužnje na temperaturu vimena koza koristeći change over pokusni plan

Marina Odorčić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Animal Science I