diplomski rad
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa

Ana Trubelja (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Sjemenarstvo