Pages

Učinak sorte i tehnologije uzgoja na rast i gospodarska svojstva mladog krumpira
Učinak sorte i tehnologije uzgoja na rast i gospodarska svojstva mladog krumpira
Božidar Galeković
Rani krumpir u okolici Zagreba proizvodi se u negrijanim zaštićenim prostorima zbog rizika od niske temperature zraka i tla u prvom dijelu vegetacijskog razdoblja. Radi postizanja ranijeg i višeg prinosa istražen je učinak sorti i tehnologija uzgoja koje osiguravaju povoljniji mikroklimat oko biljke, na rast i prinos ranog krumpira. Dvofaktorijalni poljski pokus sa sortama 'Marabel' i 'Red Scarlet' i tehnologijama uzgoja (malč od slame, izravno prekrivanje agrotekstilom, malč od slame...
Učinak strojeva i utrošak energije kod vađenja krumpira
Učinak strojeva i utrošak energije kod vađenja krumpira
Blanka Palinić
Iako je krumpir jedna od četiri strateški najvažnijih namirnica u svijetu, Hrvatska ga još uvijek ne proizvodi dovoljno za vlastite potrebe. Kod nas se krumpir najviše uzgaja u Slavoniji i Međimurju gdje je zadnjih nekoliko godina prinos u porastu, ali još uvijek dosta ispod prosjeka zapadnoeuropskih zemalja. Neki od glavnih razloga nekonkurentnosti i neisplativosti na Hrvatskom tržištu su: visoke cijene repromaterijala, velika ulaganja u modernizaciju mehanizacije te trgovački...
Učinak temperature sušenja na kvalitativna svojstva i boju cvatova bazge
Učinak temperature sušenja na kvalitativna svojstva i boju cvatova bazge
Petra Kompes
Bazgu (Sambucus nigra, L.) najčešće nalazimo kao drvenastu, višegodišnju biljnu vrstu. Raste kao grm ili malo stablo. Možemo je naći pod raznim imenima poput zova, bazgovina, abdovina i obična bazga. Pripada rodu Sambucus gdje se nalazi 40 vrsta, od kojih se samo dvije koriste u komercijalne svrhe. U Hrvatskoj su najznačajnije tri vrste od kojih je jedna opisana u diplomskom radu. Cvate od svibnja do lipnja, a mirisni cvjetovi su skupljeni u paštitaste cvatove blijedožute boje....
Učinak četkanja na rast presadnica korijandra i timijana u zimskom razdoblju
Učinak četkanja na rast presadnica korijandra i timijana u zimskom razdoblju
Marta Bedek
Mehaničko kondicioniranje presadnica je proces kojim se u biljkama stvara određeni stres, na koji one reagiraju smanjivanjem rasta u visinu i razvojem deblje i čvršće stabljike. Cilj je ovog istraživanja utvrditi utjecaj četkanja (0, 10 i 20 prohoda/dan) i sklopa biljaka (40 i 84 lončića/kontejneru) na rast presadnica korijandra i timijana u zimskom razdoblju. Presadnice su tretirane jutenom tkaninom od pojave kotiledonskih listova do faze presađivanja. Kod korijandra se četkanjem...
Učinci agrookolišnih mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU
Učinci agrookolišnih mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU
Dorijan Vrtar
Agrookolišne mjere ruralnog razvoja čine skup dobrovoljnih aktivnosti koje se provode u svrhu poboljšanja te očuvanja okoliša i krajolika. Potpore za ovakav tip mjera zauzimaju značajan udio ukupnog proračuna Europske unije (EU), stoga se analizom sekundarnih izvora nastoje utvrditi učinci koje postižu, čimbenici koji utječu na njihovo usvajanje i ustanoviti promjene za buduće razdoblje 2021. – 2027. Ovisno o promatranoj regiji, analizom literature utvrđeno je da agrookolišne...
Učinci primjene začina na kvalitetu i sigurnost mliječnih proizvoda
Učinci primjene začina na kvalitetu i sigurnost mliječnih proizvoda
Glorija Filipović
U skladu sa zahtjevima tržišta obiteljska poljoprivredna gospodarstva razvijaju nove proizvode, te su vrlo traženi mliječni proizvodi sa dodatkom začina. Zbog specifičnog kemijskog sastava mliječni proizvodi su podložni djelovanju mikroorganizama što dovodi do raznih promjena. Začini, uz poboljšanje okusa i nutritivne vrijednosti proizvoda, kao prirodni dodaci sa antimikrobnim i antioksidativnim djelovanjem mogu imati i važnu ulogu u povećanju sigurnosti proizvoda, s obzirom da...
Učinkovite metode smanjenja raspucavanja plodova trešnje
Učinkovite metode smanjenja raspucavanja plodova trešnje
Lea Colić
Trešnja (Prunus avium L.) je značajno sezonsko voće u Hrvatskoj jer je vrijeme dozrijevanja u proljeće odmah nakon jagoda, no raspucavanje plodova jedan je od najvećih problema u uzgoju trešanja. Zadnjih godina cijenjeni su plodovi promjera većeg od 28 mm što je odlika sorte, ali i uzgojnih uvjeta. Uzrok raspucavanja je prekomjerna apsorpcija vode koja se najčešće dogaĎa na apikalnom dijelu ploda. Takva oštećenja plodova omogućavaju propadanje mesa ploda, bakterijska oboljenja...
Učinkovitost azadirachtina u suzbijanju kalifornijskog tripsa na grahu
Učinkovitost azadirachtina u suzbijanju kalifornijskog tripsa na grahu
Martina Mrganić
Kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)) polifagni je štetnik sjevernoameričkog podrijetla, koji se hrani na više od 250 različitih biljnih vrsta. Izuzetno je važan kao štetnik povrća u zaštićenim prostorima jer pričinjava izravne i neizravne štete biljkama. Suzbijanje kalifornijskog tripsa je otežano zbog njegove biologije, te je potrebno veliko znanje kako bi se uspješno suzbio. Učinkovito suzbijanje moguće je provođenjem mjera integrirane zaštite...
Učinkovitost biljnih ekstrakata u suzbijanju malog brašnara (Tribolium confusum L.)
Učinkovitost biljnih ekstrakata u suzbijanju malog brašnara (Tribolium confusum L.)
Ana Josipović
Veliki broj biljnih vrsta sintetizira aktivne tvari insekticidnog djelovanja kao dio vlastitog obrambenog mehanizma od napada štetnika. Navedene vrste predstavljaju jednu od opcija zaštite usjeva i alternativu u programima suzbijanja brojnih štetnika, pa tako i onih skladišnih. Cilj ovog rada bio je istražiti učinkovitost vodenih i etanolnih ekstrakata kadulje (Salvia officinalis L.), đumbira (Zingiber officinale Roscoe), klinčića (Syzygium aromaticum L.), pelina (Artemisia...
Učinkovitost biodinamičkog uzgoja biljaka
Učinkovitost biodinamičkog uzgoja biljaka
Robin Gunjević
Holistički pristup psiho-fizičko-duhovnom ustrojstvu čovjeka prisutan u antropozofskim idejama Rudolfa Steinera rezultirao je sredinom 20. st. novim pristupom različitim sferama života te se manifestirao kroz Waldorfsku pedagogiju, euritmiku, antropozofsku medicinu i biodinamičku poljoprivredu. Pored principa ekološke poljoprivrede, biodinamičko gospodarenje uključuje i određene svojstvene metode kao što su upotreba biodinamičkih pripravaka i sjetvenog kalendara. Sjetveni...
Učinkovitost entomopatogenih nematoda u suzbijanju krumpirove zlatice
Učinkovitost entomopatogenih nematoda u suzbijanju krumpirove zlatice
Majda Kolenc
Krumpirova zlatica najvažniji je štetnik krumpira. Zbog sve većeg problema s pojavom rezistentnosti na kemijske insekticide traže se druga rješenja za suzbijanje. Entomopatogene nematode su dokazano učinkovite u suzbijanju mnogih kornjaša, no njihova učinkovitost na krumpirovu zlaticu u Hrvatskoj nije dovoljno istražena. Upravo zato u ovom radu istražena je učinkovitost nematoda vrsta Steinernema feltiae i Steinernema carpocapsae u različitim dozama na prezimjele odrasle jedinke...
Učinkovitost eteričnih ulja vrsta iz roda Cymbopogon L. u suzbijanju kestenjastog brašnara
Učinkovitost eteričnih ulja vrsta iz roda Cymbopogon L. u suzbijanju kestenjastog brašnara
Jesenka Sidor
The continuous use of synthetic pesticides to protect food products from various storage pests endangers the health of food consumers. Therefore, in post-harvest management, the use of essential oils is more and more considered as an alternative for controlling many stored grain pests. Essential oils are secondary plant metabolites with a repellent effect on a large number of pests, including storage pests. This thesis aimed to determine the efficiency of essential oils of lemongrass...

Pages