Pages

Dimenzioniranje sustava površinske odvodnje s poljoprivrednog zemljišta
Dimenzioniranje sustava površinske odvodnje s poljoprivrednog zemljišta
Josip Dobrenić
Problem koji se javlja prilikom dimenzioniranja sustava površinske odvodnje je određivanje geometrije pojedinih kanala u kanalskoj mreži s optimalnim nagibom i poprečnim presjekom. Ovim radom će se za proračun koristiti softver za modeliranje tečenja u otvorenim vodotocima te se ispitati njegova prikladnost za rješavanje definiranog problema. Izračun otjecanja s pojedinačnih parcela je izračunano u diskretnim točkama na ušćima kanala IV. reda pomoću modela HEC-HMS. Na temelju...
Dinamika i razdoblje cvatnje sorata šljive
Dinamika i razdoblje cvatnje sorata šljive
Marko Cipurić
U Republici Hrvatskoj šljiva zauzima drugo mjesto kod voćaka po površinama i proizvodnji plodova. Sorte šljiva zastupljene u hrvatskim voćnjacima često su tržišno neatraktivne ili su osjetljive na virus šarke te je njihova proizvodnja i plasman plodova nekonkurentan. Cvatnja je važna fenofaza kojoj treba posvetiti posebnu pozornost u nasadima, jer ona izravno i neizravno utječe na urod. Zbog klimatskih promjena voćke su tijekom cvatnje izložene povećanom riziku stradavanja...
Dinamika leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) i štete na različitim sortama trešnje
Dinamika leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) i štete na različitim sortama trešnje
Karla Neral
Trešnjina muha (Rhagoletis cerasi L.) je najopasniji i najvažniji štetnik trešnje, a koji napada i višnje. Trešnjina muha proširena je na cijelom području uzgoja ovih vrsta u Republici Hrvatskoj. S obzirom na činjenicu da je trešnjina muha isključivo tehnološki štetnik koji napada samo plodove uzrokujući njihovu „crvljivost“, posljedica pojave muhe odnosno napad rezultira lošom kakvoćom plodova, podložnosti truljenju, manjom količinom soka kod višanja. Na...
Dinamika nicanja i kompeticijske sposobnosti vrste Chenopodium album L. u usjevu soje
Dinamika nicanja i kompeticijske sposobnosti vrste Chenopodium album L. u usjevu soje
Mislav Marelja
Loboda bijela (Chenopodium album L.) najčešći je korov šećerne repe i soje. Velika reprodukcija sjemena i njegova dormantnost omogućuju veliku banku sjemena i uspješno održavanje ove vrste. Da bismo bolje utvrdili odnos između soje i ove korovne vrste, krajem svibnja 2018. postavljen je pokus kojim je istraživana dinamika nicanja i kompeticijske sposobnosti lobode bijele. Dinamika nicanja utvrđena je svakih sedam dana u pet navrata (7.6., 14.6., 21.6., 30.6., i 6.7.). Najveći...
Dinamika pojave i mogućnosti praćenja pojave kukuruznog moljca u Sinjskom polju
Dinamika pojave i mogućnosti praćenja pojave kukuruznog moljca u Sinjskom polju
Šimun Pavić
Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hubner) je vrlo značajan polifagni štetnik. Kukuruz, naša najznačajnija ratarska kultura, smatra se najugroženijom. Kemijsko suzbijanje se provodi samo u sjemenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu. Preduvjet uspjeha u kontroli kukuruznog moljca je predviđanje točnog vremena primjene insekticida radi čega je nužno poznavati pouzdane metode praćenja pojave kukuruznog moljca. Cilj istraživanja na području Sinjskog polja bio je utvrditi pouzdanost...
Dinamika pojave štetnika platane - mrežaste stjenice platane i plataninog moljca minera
Dinamika pojave štetnika platane - mrežaste stjenice platane i plataninog moljca minera
Tanja Jurić
Osim estetske uloge, gradsko zelenilo ima svoju socijalnu i ekološku ulogu. Grad Zagreb može se pohvaliti s brojnim parkovima, drvoredima, ukrasnim vrtovima koji se uspješno nose sa svim negativnim utjecajima jednog grada. U sustavu gradskog zelenila vrlo često nailazimo na stabla platane na čiji izgled utječu biotički i abiotički čimbenici. Jedan od najbitnijih biotičkih čimbenika platane koji ozbiljno narušava njen vitalitet je štetna entomofauna. Mrežasta stjenica platane...
Dinamika populacije i štetnost mediteranske voćne muhe na području Metkovića
Dinamika populacije i štetnost mediteranske voćne muhe na području Metkovića
Srećko Bošković
Sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata Wiedemann) jedan je od glavnih štetnika agruma. Redovno se javlja na kultiviranim i divljim biljnim vrstama te uzrokuje crvljivost ploda te njegovo propadanje. Kako bi se smanjila populacija ovog štetnika, Ministarstvo poljoprivrede poduprlo je program uvođenja SIT tehnike na području Neretvanske doline. Cilj rada bio je pratiti dinamiku populacije sredozemne voćne muhe te utvrditi prag štetnosti štetnika na glavnim domaćinima (mandarina,...
Dinamika populacije korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. na neuznemiravanom staništu lokaliteta Popovača
Dinamika populacije korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. na neuznemiravanom staništu lokaliteta Popovača
Tin Smrekar
Ambrosia artemisiifolia L. jedna je od najnapasnijih i najštetnijih korovnih vrsta u svijetu i Hrvatskoj. Hipoteza istraživanja je pretpostavka da na rast i volumen jedinki ambrozije utječu biotički (interspecifična i intraspecifična kompeticija) i abiotički (temperature i oborine) čimbenici. Trogodišnji stacionarni poljski pokus postavljen je na lokalitetu Popovača u proljeće 2014. Odabir lokaliteta zahtijevao je visoku gustoću zakorovljenosti ambrozijom te mogućnost...
Dinamika populacije najznačajnijih ekonomskih štetnika masline na području Šibensko-kninske županije
Dinamika populacije najznačajnijih ekonomskih štetnika masline na području Šibensko-kninske županije
Ivanka Kartelo
Maslinarstvo na našoj obali ima dugu tradiciju o čemu svjedoče mnogobrojni pisani dokumenti. Poznato je 20-tak vrsta kukaca koji čine štete na maslini, a samo se dio njih redovito javlja i ubraja u ekonomski značajne štetnike. Najvažniji štetnici na uzgojnom području masline u Hrvatskoj jesu: maslinina muha (Bactrocera oleae Rossi, 1790), maslinin moljac (Prays oleae Bernard, 1788) i maslinin svrdlaš (Rhynchites cribripennis Desbrocher, 1869). U pojedinim godinama mogu uzrokovati...
Dinamika populacije octene mušice ploda (Drosophila suzukii) u voćnjacima na području Zagreba
Dinamika populacije octene mušice ploda (Drosophila suzukii) u voćnjacima na području Zagreba
Irena Brlić Puškarić
Octena mušica ploda, D. suzukii, invazivna je polifagna vrsta iz porodice Drosophilidae. Ovim istraživanjem praćena je dinamika populacije D. suzukii u tri voćnjaka na području Zagreba (Maksimir, Jelenovac, Zelenjak) u razdoblju od 20. ožujka do 27. studenog 2017. godine. Za ulov mušica korištene su hranidbene lovke s jabučnim octom. Let je započeo u razdoblju od 27. lipnja do 11. srpnja te je trajao do 27. studenog. Ukupno je ulovljeno 874 jedinki; u Jelenovcu 187, u Maksimiru...
Dinamika populacije orahove muhe (Rhagoletis completa Cresson, 1929) u voćnjaku na području Svete Nedelje
Dinamika populacije orahove muhe (Rhagoletis completa Cresson, 1929) u voćnjaku na području Svete Nedelje
Dora Kapuđija
Orahova muha invazivna je vrsta porijeklom iz Sjeverne Amerike. Ličinke orahove muhe hrane se plodom oraha čime se smanjuje njegova tržišna i nutritivna vrijednost. U Hrvatskoj je vrsta prvi put zabilježena 2004. godine na području Istarske i Primorsko goranske županije, a u narednim godinama proširila se na kontinentalni dio Hrvatske. U istraživanju je praćena populacija orahove muhe u voćnjaku na području Svete Nedelje (lokalitet Strmec). Dinamika populacije štetnika praćena...
Dinamika populacije vrste Scaphoideus titanus (Ball,1932) u vinogradima na području Sv. Ivana Zeline
Dinamika populacije vrste Scaphoideus titanus (Ball,1932) u vinogradima na području Sv. Ivana Zeline
Ivana Miklečić
Američki cvrčak strana je vrsta porijeklom iz Sjeverne Amerike otkrivena u Hrvatskoj 2003. godine. Ampelofagni je štetnik koji razvija jednu generaciju godišnje te prenosi Flavescence doree fitoplazmu uzročnika zlatne žutice vinove loze. Dinamika ulova i brojnost cvrčka praćena je tijekom 2018. i 2019. godine pomoću SZs žutih ljepljivih ploča u dva vinograda na području Sv. Ivana Zeline. Ploče su postavljene na rubni i u središnji dio vinograda. Prvi primjerci štetnika...

Pages