Pages

Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na sastav i sadržaj hlapljivih i polifenolnih spojeva u grožđu sorte "Merlot" (Vitis vinifera L.)
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na sastav i sadržaj hlapljivih i polifenolnih spojeva u grožđu sorte "Merlot" (Vitis vinifera L.)
Marina Anić
Prinos i kvaliteta grožđa ovise o postizanju odgovarajuće ravnoteže između opterećenja trsa i izloženosti sunčevoj svjetlosti, što je bitan uvjet za dobivanje odgovarajućeg fenolnog i aromatskog profila grožđa. Povećanje izloženosti grožđa sunčevoj svjetlosti povezano je s poboljšanjem kvalitete grožđa, te može dovesti do povećanja sadržaja šećera, polifenolnih i hlapljivih spojeva te smanjenja ukupne kiselosti i sadržaja jabučne kiseline u grožđu. Djelomična...
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
Vesna Jurkić
Uzgoj vinove loze (Vitis vinifera L.) u Hrvatskoj ima dugu povijest i vrlo je važna gospodarska grana, stoga su i ova istraživanja provedena u cilju doprinosa spoznaji u kolikoj mjeri reakcija tla utječe na usvajanje i dinamiku kalija, kalcija i magnezija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta. Istraživanja su provedena u razdoblju 2009.-2011. godina na području Plešivičkog vinogorja. Temeljem preliminarnih istraživanja odabrane su dvije lokacije za postavljanje pokusa....
Utjecaj roka berbe i duljine maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina Plavca malog
Utjecaj roka berbe i duljine maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina Plavca malog
Josip Volarević
Vino ´Plavac mali´ poznato je po svojoj intenzivnoj rubin crvenoj boji te naglašenoj trpkoći uslijed velikog kapaciteta nakupljanja polifenolnih spojeva u kožici i sjemenki tijekom dozrijevanja grožđa te ekstrakciji istih tijekom procesa maceracije. Plavac mali dozrijeva u IV epohi u skupini kasnih sorata. Područje uzgoja ove najzastupljenije crne sorte u Republici Hrvatskoj se značajno širi, pri čemu je važno istaknuti kako su u proteklom desetljeću podignute velike površine...
Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kakvoću bioulja i biougljena dobivenog pirolizom
Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kakvoću bioulja i biougljena dobivenog pirolizom
Mateja Grubor
Za proizvodnju biogoriva druge generacije koristi se lignocelulozna biomasa, uključujući ostatke nakon žetve iz biljne proizvodnje i biomase voćnjaka (orezana biomasa i jame). Najvažnija svojstva lignocelulozne biomase su vrlo dobra čvrstoća, zapaljivost, biorazgradivost i reaktivnost. Prednost biomase je što se mehaničkim, fizikalnim, toplinskim ili biološkim postupcima pretvara u čvrsta, tekuća ili plinovita biogoriva. Izbor postupka ovisi o vrsti, svojstvu i količini dostupne...
Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja
Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja
Ante Rako
Brački sir je punomasni, tvrdi ovčji sir te se kao i većina hrvatskih tradicijskih sireva proizvodi od sirovog ovčjeg mlijeka, o čijem sastavu i sposobnosti zgrušavanja u najvećoj mjeri ovisi i njegova kakvoća. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi: kemijski sastav, fizikalna svojstva i higijensku kvalitetu sirovog ovčjeg mlijeka, proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja te povezanost navedenih promjena sa sastavom mlijeka. Istraživanje je...
Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira
Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira
Siniša Matutinović
Lećevački sir je sir pastirske tradicije koji pripada skupini tvrdih dalmatinskih i primorskih sireva. U prošlosti se proizvodio na gospodarstvima lećevačkog kraja od punomasnog ovčjeg, kravljeg ili miješanog ovčjeg i kravljeg mlijeka, ovisno o dobu godine i sastavu stada. Danas se proizvodi od miješanog ovčjeg i kravljeg mlijeka. Cilj ovog rada je utvrditi utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolitičke promjene i promjene teksture lećevačkog sira...
Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača
Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača
Zrinko Dujmović
Selekcija svinja na veličinu legla u zadnjih dvadesetak godina pokazala se kao jedan od najvažnijih ekonomskih ciljeva u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji. To je dovelo do stvaranja linija visokoplodnih krmača. Sa nastankom krmača visoke plodnosti javio se problem nemogućnosti tih istih krmača da othrane svu oprasenu prasad. Najčešći razlozi proizlaze iz toga što u velikim leglima dolazi do smanjenja porodnih masa prasadi, kao i do veće varijabilnosti u porodnim masama, a broj...
Utjecaj višestrukih stresora na staništa i sastav ribljih zajednica u vodotocima savskoga slijeva u Hrvatskoj
Utjecaj višestrukih stresora na staništa i sastav ribljih zajednica u vodotocima savskoga slijeva u Hrvatskoj
Ivan Špelić
Sastav ribljih zajednica nekog područja ovisi o raznovrsnim okolišnim značajkama staništa unutar tog područja. Antropogene izmjene okoliša dovode do promjena u vodenim ekosustavima koje imaju utjecaj kako i na bioraznolikost slatkovodnih riba tako i na sastav njihovih zajednica. Iako je Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja u Europi što se tiče slatkovodne ihtiofaune, vrlo malo istraživanja se bavi ekologijom riba i raspodjelom ribljih zajednica, a još manje utjecajem čovjeka na...
Utjecaj vremenskih i klimatskih uvjeta na vinogradarsku proizvodnju u Hrvatskoj
Utjecaj vremenskih i klimatskih uvjeta na vinogradarsku proizvodnju u Hrvatskoj
Ivan Prša
Vinogradarstvo je poljoprivredna djelatnost pod izravnim utjecajem vremenskih i klimatskih prilika pa je vrlo osjetljiva na klimatske promjene. Glavni cilj bio je istražiti utjecaj vremenskih i klimatskih uvjeta na vinovu lozu i kemijski sastav grožđa te koji su parametri u vinogradarskoj proizvodnji već zahvaćeni klimatskim promjenama. Praćenjem četiri pokusna kultivara vinove loze: Graševina, Chardonnay, Plavac mali i Merlot analiziran je utjecaj vremenskih uvjeta na nastupe...
Utvrđivanje fenolnog profila "Plavac mali" (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na kakvoću vina
Utvrđivanje fenolnog profila "Plavac mali" (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na kakvoću vina
Ana Mucalo
Senzorne karakteristike vina Plavca malog često uključuju negativna svojstva gorčine okusa i astrigentnosti nezrelih tanina što je dijelom posljedica pogrešnog roka berbe grožđa. S tehnološkog stajališta, sastav bobica u trenutku berbe od presudne je važnosti za proizvodnju visokokvalitetnih crnih vina. Tradicionalno odluka o berbi se donosi na temelju sadržaja šećera, ukupnih kiselina i pH-vrijednosti, a koji ukazuju samo na stupanj zrelosti pulpe (tehnološka zrelost),...
Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski sastav graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.)
Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski sastav graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.)
Branka Maričić
Jedan od izazova u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji je proizvodnja hrane sa svrhom zadovoljenja potreba rastuće populacije bez ugrožavanja prirodnih resursa. Osim mineralnih gnojiva sve se više istražuju alternative u vidu organskih gnojiva, s ciljem povećanja prinosa te nutritivne vrijednosti poljoprivrednih kultura. Najčešće primjenjivana organska gnojiva su stajski gnoj, dehidrirana organska gnojiva i kompost, a uz njih učestalo se primjenjuju i botanički pripravci (biljni...
Učinak kombinacija topramezona i adjuvanata na vrste Abuthilon theophrasti Med., Ambrosia artemisiifolia L. i Amaranthus retroflexus L. u kukuruzu
Učinak kombinacija topramezona i adjuvanata na vrste Abuthilon theophrasti Med., Ambrosia artemisiifolia L. i Amaranthus retroflexus L. u kukuruzu
Matija Goršić
Suzbijanje korova u kukuruzu herbicidima redovita je mjera u tehnologiji proizvodnje kukuruza. Posljednjih godina sve značajnija je primjena herbicida nakon nicanja kukuruza i korova (post-emergence). Herbicidima koji imaju primjenu nakon nicanja kukuruza i korova dodaju se adjuvanti, odnosno sredstva koja poboljšavaju učinak herbicida na korove. Adjuvanti se dodaju herbicidima kako bi proširili spektar djelovanja herbicida ili smanjili dozaciju herbicida uz isti učinak na korove. Na...

Pages