Pages

Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivog prostornog razvoja
Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivog prostornog razvoja
Dora Tomić Reljić
Teorijsko polazište ovog rada jest da usklađivanje stajališta u planiranju prostora predstavlja temelj za provedbu održivoga prostornog razvoja. Polazeći od toga da je zaštita kvalitetâ krajobraza nositelj zajedničkih ciljeva svih sektora bilo je potrebno istražiti moguće pristupe u rješavanju problema održivosti u procesu prostornoga planiranja, a prethodno ispitati stajališta različitih sektorskih skupina, utvrditi moguće razlike između kriterija vrednovanja i izvore...
Usporedba metoda za sastavljanje i anotaciju mitohondrijskih i jezgrinih genoma na primjeru filogenije divokoza (Rupicapra spp.)
Usporedba metoda za sastavljanje i anotaciju mitohondrijskih i jezgrinih genoma na primjeru filogenije divokoza (Rupicapra spp.)
Toni Tešija
Genomi su sve češće korišteni podaci u proučavanju biologije i evolucije organizama, a broj dostupnih genoma u Banci gena se u posljednih nekoliko godina udvostručio kao posljedica razvoja tehnologije sekvenciranja. Razvoj ovih tehnologija utjecao je na populariziranje područja genomike i to prvenstveno zbog značajnog pada cijene sekvenciranja. Rekonstrukcija genoma provodi se u tri koraka: sekvenciranje, sastavljanje i anotacija, a za svaki korak postoji više različitih pristupa....
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda
Ivica Faletar
Najbolji pokazatelj atraktivnosti ekološke poljoprivredne proizvodnje su pozitivna kretanja na strani proizvodnje odnosno na strani prodaje. MeĎutim, kako bi se prilagodili ubrzanom rastu trţišta ekoloških prehrambenih proizvoda potrebno je razumijeti kupovno ponašanje potrošača, odnosno motive za kupnju ovih proizvoda. Motivi za kupnju ekoloških prehrambenih proizvoda mogu se podijeliti na egoistične i altruistične. Kupnje koje su motivirane egoističnim motivima (zdravlje,...
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
Tomislav Plavša
Jabučno-mliječna fermentacija (JMF) složen je biokemijski proces koji se obično nastavlja na završenu alkoholnu fermentaciju te ima važnu ulogu u proizvodnji većine crnih vina. Istraživanja na ovu temu navode da su glavni razlozi za njeno provođenje sniženje ukupne kiselosti koju prati porast pH vrijednosti, mikrobiološka stabilnost vina uslijed razgradnje jabučne kiseline te promjena fizikalno-kemijskih i senzorskih svojstava vina. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj...
Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirod i morfologiju ploda masline te kvalitativna svojstva maslinova ulja
Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirod i morfologiju ploda masline te kvalitativna svojstva maslinova ulja
Šime Marcelić
Maslina je važna voćna vrsta koja ima dvojaku primjenu, za proizvodnju stolnih maslina ali i za proizvodnju ulja. Dobiveno djevičansko maslinovo ulje zbog mehaničkog postupka ekstrakcije iz samog ploda zadržava jedinstveni sastav masnih kiselina i fenolnih spojeva koji pozitivno djeluju na zdravlje ljudi, što ga svrstava u funkcionalnu hranu. Gnojidba i sorta uz ostale agro-ekološke uvjete i tehnološke čimbenike imaju značajan utjecaj na komponente prirode masline, sastav i...
Utjecaj folijarnih gnojidbenih tretmana na osnovni kemijski sastav mošta i baznog vina cv. Malvazije istarske (Vitis vinifera L.)
Utjecaj folijarnih gnojidbenih tretmana na osnovni kemijski sastav mošta i baznog vina cv. Malvazije istarske (Vitis vinifera L.)
Ana Peršurić Palčić
'Malvazija istarska' (Vitis vinifera L.) jedna je od najznačajnijih bijelih sorata u Hrvatskoj. Njezina kvaliteta prepoznata je kako u Hrvatskoj, tako i šire, stoga se domaći proizvođači sve češće odlučuju za ovu sortu. Razvojem tehnologije i sve većom potražnjom tržišta za pjenušavim vinima, raste i interes lokalnih proizvođača za proizvodnjom pjenušca od 'Malvazije istarske'. Mošt za proizvodnju baznoga vina za pjenušce po svom sastavu treba zadovoljavati svojstva kao...
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza
Marija Duvnjak
Siliranje visoko vlažnog zrna kukuruza način je da se očuva zrno kukuruza od berbe do berbe. U klasičnoj teoriji siliranje je metoda konzerviranja uz pomoć anaerobnih uvjeta i bakterija mliječne kiseline. Proizvodnja organskih kiselina, u najvećem dijelu mliječne kiseline, snižava pH koji inhibira nepoželjne mikroorganizame i sprječava daljnje promjene u siliranoj masi 1−2 mjeseca nakon početka siliranja. Suvremena istraživanja ukazuju na to da silaža nastavlja...
Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline (Olea europaea L.) i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb.
Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline (Olea europaea L.) i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb.
Kristina Grozić
Maslina je voćna vrsta prirodno raširena na području Mediterana, a na području Republike Hrvatske zastupljen je i opisan značajan broj sorata ove gospodarski značajne kulture. Pravilna gnojidba masline neophodna je u proizvodnji visoko kvalitetnih maslinovih ulja. Gnojidba dušikom (N) i borom (B) može imati pozitivan ili negativan utjecaj na maslinu i okoliš. Navedeni makro- i mikroelementi mogu različito utjecati na razvoj masline i metaboličke promijene na njezinim vegetativnim...
Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina sorte Graševina (Vitis vinifera L.)
Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina sorte Graševina (Vitis vinifera L.)
Josip Mesić
Termin mikoriza (od grčke riječi Mykes: gljiva i Rhiza: korijen) podrazumijeva asocijaciju gljiva i korijena biljka koji su uključeni u apsorpciju hraniva iz tla. Oko 80% zabilježenih kopnenih biljnih vrsta posjeduje neki od oblika mikorize. Učinkovitost mikoriznih hifa u usvajanju minerala posebno je značajna za slabo topiva anorganska hraniva, kao što su fosfor, cink i bakar. Cilj istraživanja bio je, analizom biljnog materijala utvrditi razlike u sadržaju pojedinih biljnih...
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Vladimir Brajković
Mitohondrijski genom dio je oksidativno fosforilacijskog metaboličkog puta koji je odgovoran za proizvodnju energije u organizmu. Utjecaj nasljeđivanja mitogenoma na proizvodna svojstva u stočarstvu rjeđe je proučavan. Tehnologijom određivanja nukleotidnih sljedova druge generacije, određeni su nukleotidni sljedovi 109 cijelih mitogenoma holstein pasmine goveda, koji predstavljaju 109 različitih rodova. Korištenjem Magellan softvera omogućeno je dodjeljivanje nukleotidnih...
Utjecaj odnosa komponenti fenotipske varijance, dizajna i klimatskih promjena na učinkovitost sortnih pokusa
Utjecaj odnosa komponenti fenotipske varijance, dizajna i klimatskih promjena na učinkovitost sortnih pokusa
Marina Zorić
U svim europskim zemljama, prije stavljanja nove sorte na tržište, državne institucije zahtijevaju procjenu gospodarske vrijednosti sorte u službenim sortnim pokusima (VCU pokusima). Metodologija sortnih pokusa u Republici Hrvatskoj nije se značajnije mijenjala od uspostave sustava 1991. godine. Stoga su se u ovom istraživanju analizirali podatci iz VCU pokusa: ozime pšenice, ozimog ječma, kukuruza, ozime uljane repice, suncokreta i šećerne repe, provedenih u razdoblju od 2001....
Utjecaj predfermentacijskoga zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte "Teran" (Vitis vinifera L.)
Utjecaj predfermentacijskoga zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte "Teran" (Vitis vinifera L.)
Sara Rossi
Sastav vina predmet je brojnih istraživanja, ponajviše zbog utjecaja fenolnih i aromatskih spojeva na senzorna svojstva vina čiju je koncentraciju moguće znatno modificirati primjenom različitih vinifikacijskih tehnologija. Međutim, uz utjecaj na kvalitativna svojstva vina, a s obzirom na suvremene trendove istraživanja vina koja se temelje na proučavanju bioaktivnih spojeva koji blagotvorno djeluju na ljudsko zdravlje cilj ovog istraživanja bio je i pridonijeti spoznaji o...

Pages