Pages

Tomić Reljić, Dora
Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivog prostornog razvoja
Tešija, Toni
Usporedba metoda za sastavljanje i anotaciju mitohondrijskih i jezgrinih genoma na primjeru filogenije divokoza (Rupicapra spp.)
Faletar, Ivica
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda
Plavša, Tomislav
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran
Marcelić, Šime
Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirod i morfologiju ploda masline te kvalitativna svojstva maslinova ulja
Peršurić Palčić, Ana
Utjecaj folijarnih gnojidbenih tretmana na osnovni kemijski sastav mošta i baznog vina cv. Malvazije istarske (Vitis vinifera L.)
Duvnjak, Marija
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza
Grozić, Kristina
Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline (Olea europaea L.) i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb.
Mesić, Josip
Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina sorte Graševina (Vitis vinifera L.)
Brajković, Vladimir
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
Zorić, Marina
Utjecaj odnosa komponenti fenotipske varijance, dizajna i klimatskih promjena na učinkovitost sortnih pokusa
Rossi, Sara
Utjecaj predfermentacijskoga zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte "Teran" (Vitis vinifera L.)

Pages