master's thesis
Karakterizacija ruralnog krajobraza srednjih Poljica donjeg toka rijeke Cetine

Lana Šaban (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art