master's thesis
Problemi funkcionalnosti i obnove cijevne drenaže na području Slatine

Nikola Vukovski (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Soil Amelioration