diplomski rad
Utjecaj različitih predtretmana na klijavost i energiju klijanja sjemena motra (Crithmum maritimum L.)

Ana Nimac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Sjemenarstvo