Pages

Utjecaj reflektirajuće folije na fizikalno-kemijska svojstva plodova jabuke
Utjecaj reflektirajuće folije na fizikalno-kemijska svojstva plodova jabuke
Janja Keškić
U intenzivnoj voćarskoj proizvodnji teži se primjeni novijih tehnologija u cilju poboljšanja kvalitete i fizikalno-kemijskih svojstava plodova. Pojedine sorte i njihovi klonovi imaju problem s razvojem boje plodova, a posebno u godinama s nepovoljnim vremenskim prilikama što se onda loše odražava na njihovu kvalitetu i tržišnu vrijednost. Danas postoje posebne folije koje se određeno vrijeme prije berbe postavljaju između redova u nasadu sa svrhom pospješivanja fotosinteze i...
Utjecaj repelentnosti tla opožarenih područja na infiltraciju i tok vode
Utjecaj repelentnosti tla opožarenih područja na infiltraciju i tok vode
Mirel Mešić
Nadolazeće klimatske promjene predviđaju izrazitije i duže pojave sušnih razdoblja s povećanjem rizika od požara u Hrvatskoj i značajnom redistribucijom godišnjih oborina. Kao posljedica se očekuje povećanje repelentnosti tla za vodu (RTV). Cilj rada je utvrditi utjecaj požara na hidrauličke karakteristike tla, moguću pojavu hidrofobnosti tla i njezin utjecaj na infiltraciju i tok vode u nesaturiranoj zoni tla. Infiltracijski pokusi s vodom i etanolom na jako opožarenom (A),...
Utjecaj rezidbe korijena na rast, rodnost i fizikalno-kemijska svojstva ploda jabuke 'Cripps Pink'
Utjecaj rezidbe korijena na rast, rodnost i fizikalno-kemijska svojstva ploda jabuke 'Cripps Pink'
Stipo Šuman
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj rezidbe korijena u različitim tretmanima reza na rast, rodnost i fizikalno-kemijska svojstva ploda jabuke 'Cripps Pink'. Istraživanje je provedeno tijekom 2019. godine u visokointenzivnom nasadu jabuke sorte 'Cripps Pink' u dolini rijeke Neretve. Rezidba korijena izvršena je u 4 tretmana s 3 repeticije, a u svakoj repeticiji je uključeno 5 stabala jabuka. Različiti tretmani označeni su slovima A, B, C i D, gdje je tretman D kontrolni...
Utjecaj rezidua herbicida mezotriona na nicanje i početni razvoj jarog graška
Utjecaj rezidua herbicida mezotriona na nicanje i početni razvoj jarog graška
Ana Kiš
Baš poput ostalih mahunarki, i grašak (Pisum sativum L.) je vrlo vrijedna proteinska kultura pogodna i za ljudsku ishranu i ishranu domaćih životinja. Zrno graška u prosjeku sadrži 23% proteina, stoga se može koristiti kao koncentrirano krmivo u ishrani domaćih životinja (Uher, 2014). Prinosi zelene mase u čistoj sjetvi mogu iznositi 25 - 35 t/ha, dok u kombinaciji s žitaricama, prinosi graška dosežu i do 50 t/ha. Sjetva jarog graška na međuredni razmak od 20 cm kao i njegov...
Utjecaj roka berbe i načina sušenja na kvalitativna svojstva ružmarina
Utjecaj roka berbe i načina sušenja na kvalitativna svojstva ružmarina
Eva Paris
Ružmarin (Rosmarinus officinalis) je grmolika višegodišnja vazdazelena biljka, a koristi se u farmaceutskoj i prehrambeno-prerađivačkoj industriji. Najčešće se koristi list ružmarina dok se znatno rjeđe koriste cvijet i zelene grančice ružmarina. Atraktivan miris i okus ružmarina neke su od karakteristika koje se koriste u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Osim u svježem stanju, listovi ružmarina mogu se termički doraditi kako bi im se očuvala kvalitativna svojstva....
Utjecaj roka berbe i vinogradarskog položaja na polifenolni i kiselinski profil mošta kultivara 'Malvazija istarska'
Utjecaj roka berbe i vinogradarskog položaja na polifenolni i kiselinski profil mošta kultivara 'Malvazija istarska'
Dominik Anđelini
Cilj ovog istraživanja bio je analizirati utjecaj roka berbe i vinogradarskog položaja, prvenstveno na polifenolni i kiselinski profil mošta kultivara 'Malvazija istarska', ali i na sadržaj šećera, pH te ukupne i pojedinačne organske kiseline. Istraživanje je provedeno na tri vinogradarska položaja 'Draškove njive', 'Križ 1' i 'Križ 2' u vinogradarskoj podregiji Hrvatska Istra. U jesen 2019. godine grožđe je pobrano u dva roka s razmakom 15-ak dana. Kemijska analiza mošta...
Utjecaj roka sjetve i poboljšivača rasta na morfologiju presadnica paprike
Utjecaj roka sjetve i poboljšivača rasta na morfologiju presadnica paprike
Dorotea Sabljak Štibohar
Uzgoj presadnica paprike u zimsko-proljetnom periodu traje relativno dugo (od 70 do 90 dana), što uzrokuje visoke troškove grijanja. Odabirom odgovarajućeg roka sjetve te primjenom poboljšivača rasta moguće je skratiti period uzgoja. Cilj ovog rada je bio utvrditi utjecaj roka sjetve i odabranih poboljšivača rasta na dinamiku rasta i morfološka svojstva presadnica paprike. Istraživanje je provedeno u grijanom zaštićenom prostoru Zavoda za povrćarstvo Agronomskog fakulteta u...
Utjecaj roka sjetve na morfološka svojstva i kompeticijsku sposobnost usjeva facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.)
Utjecaj roka sjetve na morfološka svojstva i kompeticijsku sposobnost usjeva facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.)
Ines Ljepoja
Facelija (Phacelia tanacetifolia Benth.) je biljna vrsta koja je kod nas relativno malo istražena, a porijeklom iz Amerike, Kalifornije. Ova vrsta je u Europu stigla u 19. stoljeću prvenstveno kao ukrasna i medonosna biljka. Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi morfološka svojstva facelije koja utječu na njenu kompetitivnu sposobnost u borbi protiv korova u različitim rokovima sjetve. Osim navedenih svojstava cilj je utvrditi i ostala morfološka svojstva kako bi se osigurali...
Utjecaj roka žetve na prinos kineskog šaša (Miscanthus x giganteus)
Utjecaj roka žetve na prinos kineskog šaša (Miscanthus x giganteus)
Matija Lončarić
Miscanthus x giganteus (miskantus) je višegodišnja C4 travna vrsta s odlikama koje ju svrstavaju u obećavajuće kulture za proizvodnju krutih i tekućih biogoriva. Posjeduje visok proizvodni potencijal i ekološki je vrlo prihvatljiva vrsta jer uspješno raste uz vrlo male količine pesticida i gnojiva. Miskantus se žanje u jesen, zimi i u proljeće. Najveći prinosi postižu se u jesen, dok kasniji rokovi žetve rezultiraju nižim prinosima, ali kvalitetnijom masom za izgaranje. U...
Utjecaj sadržaja vode i vodika na ogrjevnu vrijednost trave miskantus
Utjecaj sadržaja vode i vodika na ogrjevnu vrijednost trave miskantus
Sara Strojin
Biomasa, kao važna sastavnica obnovljivih izvora energije, obuhvaća širok spektar sirovina za proizvodnju energije. Zbog toga postaje sve konkurentniji obnovljiv izvor energije koji će doprinijeti cjelokupnom sustavu opskrbe energijom, uglavnom zbog vrlo niskih troškova i činjenice da je obnovljiva. Posljednjih godina, poljoprivredne energetske kulture pokazuju veliki tehnički potencijal za takve svrhe. U svrhu proizvodnje različitih oblika energije, koristi se nekoliko...
Utjecaj sastava hranjive otopine i gustoće sjetve na komponente prinosa hidroponski uzgojene koprive
Utjecaj sastava hranjive otopine i gustoće sjetve na komponente prinosa hidroponski uzgojene koprive
Matija Javornik
Kopriva je samonikla, višegodišnja biljna vrsta koja spada u skupinu ljekovitog bilja. Vrlo je prilagodljiva te široko rasprostranjena po svijetu. Njezina ljekovitost poznata je od daleke prošlosti, no posljednjih godina kopriva dobiva veliki značaj te postaje jedna od perspektivnijih biljnih vrsta. Osim u medicinske svrhe primjenjuje se u prehrambenoj, tekstilnoj i kozmetičkoj industriji. Upravo se zbog sve veće uporabe kopriva počela uvoditi u poljoprivrednu proizvodnju....
Utjecaj sezone na sadržaj ureje u mlijeku Holstein i simentalskih krava
Utjecaj sezone na sadržaj ureje u mlijeku Holstein i simentalskih krava
Vilma Goleš
Sadržaj ureje u kravljem mlijeku jedan od primjenjivih indikatora opskrbljenosti mliječnih krava proteinima i energijom. Na njen sadržaj utječu brojni faktori od kojih je sezona prepoznata kao jedan važan čimbenik. Sezona na sadržaj ureje u mlijeku djeluje neposredno preko utjecaja mikroklimatskog okruženja odnosno posredno preko hranidbe mliječnih krava. Cilj istraživanja bio je utvrditi značajnost utjecaja sezona na sadržaj ureje u mlijeku krava. Istraživanjem je obuhvaćeno...

Pages