Paginacija

Abiotske bolesti jagode
Abiotske bolesti jagode
Pešut Gabrijela
Miličević Tihomir
Agronomska i gospodarska vrijednost facelije
Agronomska i gospodarska vrijednost facelije
Dujmović Purgar Dubravka
Palčić Mateja
Barić Klara
Jareš Dario
Svečnjak Zlatko
Agrookolišni pokazatelji i njihova primjena u
Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP)
Agrookolišni pokazatelji i njihova primjena u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP)
Mikuš Ornella
Kovačićek Tihana
Hadelan Lari
Jež Rogelj Mateja
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte 'Graševina bijela' (Vitis vinifera L.) u uvjetima vinogorja Zagreb
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte 'Graševina bijela' (Vitis vinifera L.) u uvjetima vinogorja Zagreb
Andabaka Željko
Filaković Klara
Preiner Darko
Stupić Domagoj
Marković Zvjedana
Maletić Edi
Šikuten Iva
Karoglav Kontić Jasminka
Štambuk Petra
Tomaz Ivana
Analysis of RASFF notifications on allergens in cereals and cereal-based products in the period from 01/01/2015 to 31/12/2019
Analysis of RASFF notifications on allergens in cereals and cereal-based products in the period from 01/01/2015 to 31/12/2019
Friganović Emilija
Krezo Anita
Sečan Ančica
Dorbić Boris
Matin Ana
Krička Tajana
Ćurić Duška
Analysis of RASFF notifications on cereals and cereal-based products contaminated with mycotoxins in the period from 01/01/2015 to 31/12/2019
Analysis of RASFF notifications on cereals and cereal-based products contaminated with mycotoxins in the period from 01/01/2015 to 31/12/2019
Friganović Emilija
Nimak Antea
Sečan Ančica
Dorbić Boris
Matin Ana
Ćurić Duška
Krička Tajana
Arbuskularna mikoriza i maslina
Arbuskularna mikoriza i maslina
Žgomba Maksimović Ana
Bolarić Snježana
Vokurka Aleš
Batelja Lodeta Kristina
Benčić Đani
Astrobiologija i izloženost kukaca stratosfernim uvjetima - misije HISTRION
Astrobiologija i izloženost kukaca stratosfernim uvjetima - misije HISTRION
Virić Gašparić Helena
Bažok Renata
Lemić Darija
Čačija Maja
Tumpić Marino
Lađarević Ivica
Erman Gabrijel
Kadoić Balaško Martina

Paginacija