diplomski rad
Primjena analize, karakterizacije i vrednovanja kulturnog krajobraza Stari Grad na Hvaru u konzervatorskoj podlozi

Marija Kušan (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost