disertacija
Ekonomska ocjena modela uvođenja integrirane proizvodnje voća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

Aleksandar Maksimović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet