diplomski rad
Povezanost fizikalnih svojstava zrna kukuruza i prirasta u tovu pilića

Antonija Šimić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja