diplomski rad
Utjecaj cinkovog oksida (ZnO) i cinkovog sulfata (ZnSO4) na razvoj ploda jagode

Marin Cukrov (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Voćarstvo