diplomski rad
Utjecaj zatravljivanja vinograda na kvalitetu erozijskog nanosa

Hrvoje Papak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja