diplomski rad
Promjena boje žutanjka nesilica hranjenih različitim hibridima kukuruza kao izvorom pigmenata

Marija Janeš (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja