diplomski rad
Učinak selekcije na otpornost na priježetveno proklijavanje u ranim razdvajajućim generacijama pšenice

Krešimir Đuretec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika