diplomski rad
Kakvoća mesa svinja turopoljske pasmine iz uzgoja na otvorenom

Kristina Žitković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opće stočarstvo