diplomski rad
Utjecaj načina držanja kokoši nesilica na fizikalne karakteristike i građu jaja

Ivana Ivanković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja