disertacija
Biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje Neretve

Predrag Ivanković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet