diplomski rad
Proljetne fenofaze odabranih drvenastih svojti u parkovima Zelene potkove u Zagrebu

Matea Knežić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost