diplomski rad
Utjecaj veličine uzorka na procjenu "linkage disequilibrium" efektivne veličine u populacijama goveda

Nina Karapandža (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opće stočarstvo