diplomski rad
Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na sastav humusa

Ivona Đurašin (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Pedologija